Trường Đại học Mount Saint Vincent - Nova Scotia - EU Immi

Tổng quan về trường

Năm thành lập

1873

Loại hình

Công lập

Số lượng sinh viên

4200 người

Vị trí

Halifax, Nova Scotia

  • Xếp hạng trường: thứ 16 loại hình cơ sở
  • Trong bảng báo cáo thanh tra các Trường Đại học Canada năm 2013, trường Mount Saint Vincent được đánh giá loại A trên tất cả các phương diện.

Thông tin khác

1. Học bổng đầu vào
$2,800 – $32,000 CAD

2. Yêu cầu đầu vào
– GPA 70% (Đại học)
– GPA 75% (Thạc sĩ)

3. Học phí
$15,863 – $16,257 CAD/năm

4. Phí ăn ở
$9,990 – $10,823 CAD/năm

Chương trình đào tạo nổi bật

Chuyên ngành (Hệ Đại học 4 năm)

Diploma (hệ 02 năm)

Certificate (hệ 01 năm)

Thạc sĩ

Khoa học Tự nhiên & Xã hội

Các trường tại Canada

Tin tức du học Canada

error: Content is protected !!