Trường Đại học Nipissing - Ontario - EU Immi

Tổng quan về trường

Năm thành lập

1992

Loại hình

Công lập

Số lượng sinh viên

7000 người

Vị trí

North Bay, Ontario

  • Xếp hạng trường: thứ 17 loại hình cơ sở

Thông tin khác

1. Yêu cầu đầu vào
GPA >= 70%

2. Học phí
Khoảng $19,325CAD/năm

Chương trình đào tạo nổi bật

Chương trình cử nhân

Chương trình Thạc sĩ

Các trường tại Canada

Tin tức du học Canada

error: Content is protected !!