Quyền công dân

Sở hữu quốc tịch Vanuatu được làm việc và kinh doanh hợp pháp tại Vanuatu cho đương đơn và toàn bộ người phụ thuộc trong gia đình.

Chấp thuận nhanh

Đầu tư quốc tịch Vanuatu sẽ nhận quốc tịch nhanh trong 2-6 tháng.

Cơ hội về giáo dục

Thường trú nhân Vanuatu được hưởng quyền lợi giáo dục miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi…

Tổng quan về Vanuatu

Thủ đô

Port Vila

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và tiếng Pháp

Diện tích

12.189 km²

Dân số

332.335 người (2023)

GDP

1,17 tỷ USD

Mật độ

27 người/km2

Vanuatu là một quốc gia độc lập thuộc Khối thịnh vượng chung trong khu vực Thái Bình Dương. Với văn hóa và di sản Melanesia phong phú, Vanuatu đã từng được gọi là New Hebrides và được định cư bởi người châu Âu vào thế kỷ 19, và từ năm 1906 đến năm 1980, quốc gia này được Anh và Pháp cùng quản lý dưới hình thức “Hợp tác chung”.

Vanuatu là một quần đảo bao gồm 83 hòn đảo và nền kinh tế tập trung vào nông nghiệp. Nông nghiệp tự cung tự cấp phổ biến và nuôi trồng gia súc là mục tiêu phát triển. Ngành công nghiệp nhẹ nhỏ phục vụ thị trường địa phương. Ngư nghiệp, dịch vụ tài chính và du lịch là những ngành kinh tế đáng chú ý khác.

Ưu điểm chương trình

Điều kiện tham gia

Quy trình đầu tư

Quy trình đầu tư

Dự án Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức di trú Thổ Nhĩ Kỳ