Trường Đại học Công nghệ Ontario - EU Immi

Tổng quan về trường

Năm thành lập

2002

Loại hình

Công lập

Số lượng sinh viên

Chưa cập nhật

Vị trí

Oshawa, Ontario

  • Xếp hạng trường: thứ 8 loại hình cơ sở
  • Trong bảng báo cáo thanh tra các Trường Đại học Canada năm 2013, trường Mount Saint Vincent được đánh giá loại A trên tất cả các phương diện.

Thông tin khác

1. Học bổng đầu vào
$2,800 – $32,000 CAD

2. Yêu cầu đầu vào
– GPA 70% (Đại học)
– GPA 75% (Thạc sĩ)

3. Học phí
$15,863 – $16,257 CAD/năm

4. Phí ăn ở
$9,990 – $10,823 CAD/năm

Chương trình đào tạo nổi bật

Khoa học tự nhiên

Hệ thống năng lượng và Khoa học hạt nhân

Khoa học xã hội và Nhân văn

Khoa học ứng dụng

Khoa học sức khỏe

Kinh doanh và Công nghệ thông tin

Các trường tại Canada

Tin tức du học Canada

error: Content is protected !!