Dự án bất động sản Ireland

Chương trình đầu tư lấy thường trú nhân Ireland được chính phủ Ireland phê duyệt từ năm 2012 mở ra cơ hội cho nhà đầu tư và gia đình có quốc tịch ngoài khối Liên minh châu Âu có quyền cư trú lâu dài tại quốc gia phát triển hàng đầu thế giới và có cơ hội nhập tịch, trở thành công dân khối Liên minh châu Âu.