Chính Sách Về Quyền Riêng Tư - EU Immi

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

EU IMMI tôn trọng quyền riêng tư của mỗi khách hàng. Chúng tôi luôn hoạt động theo tiêu chí bảo vệ toàn bộ thông tin khách hàng một cách nghiêm túc, trong quá trình thu thập, xử lý và sử dụng thông tin.

Dựa vào chính sách về quyền riêng tư, khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý và chấp nhận chúng tôi trao đổi, xử lý, sử dụng thông tin trong nội bộ EU IMMI.

Thông tin cần thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn đồng ý cung cấp. Các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn đang có nhu cầu tư vấn dịch vụ từ EU IMMI. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Họ tên
  • Địa chỉ/ thành phố
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Mục đích sử dụng thông tin

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tại nơi bạn nhận thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

  • Trả lời các thắc mắc của bạn
  • Cải thiện dịch vụ và nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông
  • Cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích, tin tức cập nhật mới về đầu tư định cư
  • Thông báo về dịch vụ và cập nhật tin tức mới
  • Cho các mục đích khác được liệt kê chi tiết trên web

Bảo mật thông tin như thế nào?

EU IMMI sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không đảm bảo sự an toàn các thông tin bạn tải lên web: Bạn sẽ chịu rủi ro về các thông tin được tải lên. Vì chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối không có việc rò rỉ thông tin, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi dữ liệu, vì vậy khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật chuyên môn để phòng tránh các sự cố nêu trên xảy ra.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn đến bất kể đơn vị nào khác nếu chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Thay đổi chính sách về quyền riêng tư

Trường hợp chúng tôi thay đổi cách xử lý dữ liệu cá nhân hoặc cách sử dụng cookie, chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời chính sách quyền riêng tư và công bố chính sách đó trên trang web www.euimmi.vn

error: Content is protected !!