Các dự án bất động sản Grenada

Chương trình đầu tư nhập tịch Grenada là lựa chọn tốt và tiết kiệm dành cho khách hàng muốn tự do đi lại 144 quốc gia (số liệu 2020). Cùng với Montenegro và Turkey, Grenada là một trong các chương trình hiếm có cho phép nhà đầu tư được xin visa E2 với đặc quyền của công dân Mỹ thông qua Hiệp ước thương mại và hàng hải với Mỹ.