Trường Đại học Brock - Ontario - EU Immi

Tổng quan về trường

Năm thành lập

1964

Loại hình

Công lập

Số lượng sinh viên

3500 người

Vị trí

St.Catharines, Ontario

  • Xếp hạng trường: Thứ 15 loại hình trường tổng hợp

Thông tin khác

1. Học bổng
Xét tự động từ $5,000 – $20,000 CAD

2. Yêu cầu đầu vào
GPA >=70%

3. Học phí
Khoảng từ $26,000 – $27,000 CAD/năm

4. Cơ hội thực tập và việc làm:
Đại học Brock đào tạo hơn 40 chương trình học có CO-OP, thời gian CO-OP ngắn nhất 12 tháng, mức lương CO-OP $18 – $23 CAD/giờ.

Chương trình đào tạo nổi bật

Kinh tế

Khoa học sức khỏe

Khoa học nhân văn

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Các trường tại Canada

Tin tức du học Canada

error: Content is protected !!