Trường Đại học Acadia - Nova Scotia - EU Immi

Tổng quan về trường

Năm thành lập

1838

Loại hình

Công lập

Số lượng sinh viên

4000

Vị trí

Wolfville, Nova Scotia

  • Xếp hạng trường: thứ 5 loại hình cơ sở

Thông tin khác

1. Yêu cầu đầu vào
– GPA >=75% 

2. Học phí
Khoảng $17,884 CAD/năm

Chương trình đào tạo nổi bật

Khoa học xã hội & Nhân văn

Khoa học luận và Khoa học ứng dụng

Nghiên cứu nghề nghiệp

Các trường tại Canada

Tin tức du học Canada

error: Content is protected !!