Các dự án đầu tư EB-5

Đầu tư gián tiếp vào các dự án Mỹ được phát triển bởi Trung Tâm Vùng (Regional Center) đã được Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận nhận thẻ xanh cho cả gia đình. Nhà đầu tư sẽ nhận lãi suất hàng năm và được hoàn lại số tiền đầu tư.