Yếu tố tài chính cần nắm rõ khi đầu tư EB-5 - EU Immi

Yếu tố tài chính cần nắm rõ khi đầu tư EB-5

Đầu tư EB-5 để định cư Mỹ là một quá trình lâu dài mà nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để ra những quyết định đúng đắn nhất từ những bước đầu. Ngoài việc nắm rõ những yếu tố để lựa chọn dự án tốt, nhà đầu tư còn cần chú ý đến nhất là vấn đề tài chính để có thể hoàn thành hồ sơ thành công và đảm bảo việc hoàn vốn về sau.

Chứng minh nguồn vốn

Tuy yêu cầu khoản đầu tư EB-5 của mỗi nhà đầu tư là 500,000 USD vào vùng TEA hay 1 triệu USD vào dự án ngoài vùng TEA nhưng không có nghĩa rằng bất kỳ ai có khả năng tài chính đều có thể tham gia chương trình EB-5. Bởi số tiền đầu tư được yêu cầu phải có nguồn gốc hợp pháp. Sở Di trú Mỹ sẽ có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thêm các giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc thu nhập, chứng minh nguồn gốc bất động sản và những giấy tờ lý lịch tư pháp trong vòng 15 năm.

Bên cạnh đó, tìm hiểu về hệ thống thuế thu nhập cá nhân và thuế bất động sản Mỹ cũng là những điều cần thiết mà nhà đầu tư cần làm để chuẩn bị toàn diện khi nhận thẻ xanh.

Lợi nhuận từ khoản đầu tư

Cần lưu ý rằng mục đích chính của chương trình đầu tư EB-5 mà chính phủ Mỹ ban hành chính là thu hút nguồn vốn nước ngoài để tạo ra công ăn việc làm và phát triển nền kinh tế Mỹ và cấp quyền lợi định cư cho những nhà đầu tư đủ điều kiện. Vì vậy, khoản đầu tư EB-5 thường sẽ không mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, chỉ ở mức 1-2%/năm.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần chú ý vào giá trị đầu tư của dự án. Hiệu quả xây dựng và hoạt động của dự án ảnh hưởng quan trọng đến quá trình chuyển đổi sang thẻ xanh Vĩnh Viễn của nhà đầu tư. 

Tái sử dụng vốn trong dự án EB-5

Theo quy định của chương trình EB-5, nhà đầu tư cần phải giữ khoản đầu tư ở trạng thái rủi ro cho đến khi đơn I-829 được chấp thuận. Nếu trong trường hợp nhà đầu tư chưa nhận được thẻ xanh vĩnh viễn nhưng khoản vay đã tới hạn phải hoàn trả toàn bộ số tiền vay và lãi suất thì Trung tâm Vùng và chủ dự án sẽ phải có phương án tái đầu tư khoản vốn đó. Tái thế chấp là hình thức được đa số các dự án hiện nay lựa chọn làm phương án tái sử dụng vốn cho Nhà đầu tư. Tuy mức lợi nhuận có thể cao đồng nghĩa rủi ro cũng nhiều hơn vì vậy, Nhà đầu tư cần lưu ý giá trị của dự án sau xây dựng, tìm kiếm các dự án tốt để tái đầu tư để đảm bảo tính khả thi của việc hoàn vốn.

Tài sản được lựa chọn để tái phân bổ nguồn vốn góp phải là tài sản an toàn, có tính thanh khoản cao (ví dụ: đầu tư vào trái phiếu chính phủ) để Nhà đầu tư được hoàn lại phần vốn góp trong khoảng thời gian nhanh nhất sau khi có thẻ xanh.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!