So sánh các chương trình định cư Canada theo diện đề cử tỉnh bang - EU Immi

So sánh các chương trình định cư Canada theo diện đề cử tỉnh bang

ĐIỀU KIỆN

 

   New Brunswick  Saskatchewan British Columbia
Độ tuổi Đương đơn từ 22-55 tại thời điểm nộp hồ sơ Đương đơn từ 21-55 tại thời điểm nộp hồ sơ Đương đơn từ 25-64 tại thời điểm nộp hồ sơ
Sức khỏe & Lý lịch tư pháp Tốt Tốt Tốt
Học vấn Học vấn tối thiểu: tham gia chương trình sau trung học, tối thiểu 02 năm (Cao đẳng/đại học) Học vấn tối thiểu: tham gia chương trình sau trung học, tối thiểu 01 năm (Trung cấp/Cao đẳng/Đại học) Học vấn tối thiểu: tham gia chương trình sau trung học.
HOẶC – Có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp 100% tỉ lệ vốn sở hữu tối thiểu 3 trong vòng 5 năm gần nhất.
HOẶC hơn 4 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao.
HOẶC kết hợp 1 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp và hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao.
Kinh nghiệm Kinh nghiệm: Chủ doanh nghiệp tối thiểu 3 trong vòng 5 năm hoặc quản lý cấp cao trong 5 năm. Kinh nghiệm: Chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao tối thiểu 3 trong vòng 10 năm.
Tiếng Anh Điểm IELTS (General Training) tối thiểu 5.0 trong vòng 2 năm gần nhất (reading 4.5, các kỹ năng khác 5.0) Không yêu cầu Điểm IELTS (General Training) tối thiểu nghe 4.5, đọc 3.5, nói 4.0 và viết 4.0
Tài chính Tài sản ròng tối thiểu $CAD 600,000, có nguồn gốc, trong đó $CAD 300,000 có tính thanh khoản cao. Tài sản ròng tối thiểu $CAD 500,000, có nguồn gốc. Tài sản ròng tối thiểu $CAD 300,000, có nguồn gốc.
Yêu cầu khác Đạt 65 điểm trên tổng số 100 điểm trong thang tính điểm của tỉnh bang. Đạt điểm tối thiểu quy định trong thang tính điểm của Tỉnh bang (Số điểm tùy thuộc vào mỗi thời điểm) – (Tính điểm trong file đính kèm) . Đạt đủ điểm theo hệ thống tính điểm của Tỉnh bang.
Thực hiện đi khảo sát, hoặc tham gia information section do tỉnh bang tổ chức tại VN hoặc Manila (Philippines). Thực hiện đi khảo sát (Bắt buộc) – Thực hiện đi khảo sát tại community (Bắt buộc)
– Nhận được Reference Letter từ community của tỉnh bang.
Quản lý việc kinh doanh trực tiếp và liên tục tại New Brunswick ít nhất 02 năm. (ĐK để nhận lại tiền ký quỹ) Thực hiện cam kết đầu tư trong vòng 6 tháng. Thực hiện kinh doanh trực tiếp, liên tục ít nhất 12 tháng sau khi đến BC, thời gian cư trú cần đáp ứng tối thiểu 10 tháng.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 

   New Brunswick  Saskatchewan British Columbia
Ký quỹ Ký quỹ đặt cọc $CAD 100,000 được nắm giữ bởi chính phủ tỉnh bang. Thời hạn hoàn trả cọc (không lãi suất) sau tối thiểu 2 năm và tối đa 3 năm từ ngày định cư Không yêu cầu Không yêu cầu
Mức đầu tư Đầu tư tối thiểu $CAD 250,000 vào một cơ sở kinh doanh mới ở NB Đầu tư tối thiểu $CAD 300,000 vào một cơ sở kinh doanh mới hoặc có sẵn tại thành phố Regina/ Saskatoon.
*** Hoặc đầu tư tối thiểu $CAD 200,000ở các vùng khác trong tỉnh. (không y/c tạo việc làm cho ng bản xứ)
Đầu tư tối thiểu $CAD 100,000 vào một cơ sở kinh doanh MỚI ( Tự sở hữu hoặc cổ phần 51% với người bản xứ). Đầu tư tại vùng dân cư có dân số < 75,000 người, cách hơn 30km với các vùng có dân số trên 75,000 người.
* Khuyến khích đầu tư từ 250K-300K để có tỷ lệ thành công cao.
Nhân sự địa phương Tạo ra việc làm cho ít nhất 02 nhân sự toàn thời gian cho người bản xứ hoặc thường trú nhân Tạo ra việc làm cho ít nhất 01 nhân sự toàn thời gian cho người bản xứ hoặc thường trú nhân Tạo ra việc làm cho ít nhất 01 nhân sự toàn thời gian cho người bản xứ hoặc thường trú nhân
Doanh thu Doanh nghiệp có giao dịch thực sự, có doanh thu, không bắt buộc có lợi nhuận. Doanh nghiệp có giao dịch thực sự, có doanh thu, không bắt buộc có lợi nhuận. Doanh nghiệp có giao dịch thực sự, có doanh thu, không bắt buộc có lợi nhuận.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

   New Brunswick  Saskatchewan British Columbia
Thời gian Thời gian thực hiện 18-24 tháng. Nhận PR ngay khi đến Canada – Từ 8 – 10 tháng có Work Permit để qua Canada thực hiện việc đầu tư.
– Tổng thời gian cho đến khi nhận PR là 34-36 tháng
– Từ 8- 10 tháng có Work Permit để qua Canada thực hiện việc đầu tư.
– Tổng thời gian cho đến khi nhận PR là 46-48 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!