KHẢ NĂNG EB5 RC ĐƯỢC GIA HẠN SAU 11/03 - EU Immi

KHẢ NĂNG EB5 RC ĐƯỢC GIA HẠN SAU 11/03

Chỉ còn 9 ngày nữa thôi là thời điểm quyết định của chương trình EB-5 Trung tâm Vùng (TTV).
– Hai thượng nghị sĩ (TNS) Leahy và Grassley –những người đã và đang làm việc để cải tiến và chỉnh sửa ngôn ngữ trong dự luật ủy quyền được đề xuất của mình – sẽ sớm đưa ra ngôn ngữ ủy quyền và toàn vẹn trong dự luật đề xuất của họ. Đề xuất này hầu như dựa trên dự luật S.831 (Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5- 2021) cùng với các điều khoản của Quy chế hiện đại hóa EB-5 2019 (vốn bị bác bỏ sau phán quyết của tòa năm 2021). Dự kiến rằng dự luật này sẽ hầu như không có “các mục mong muốn” của ngành nhưng có thể có những thay đổi nhỏ dựa trên những đề xuất đồng thuận ngành. AIIA luôn khẳng định rằng việc ủy quyền lại EB-5 TTV sẽ do văn phòng của 2 TNS này quyết định, và nó chắc chắn đang diễn ra theo cách đó.
– Sau khi các TNS Grassley và Leahy đưa ra dự luật đề xuất, TNS Schumer có thể thay mặt ngành để thương lượng nhằm đi đến thỏa thuận cuối cùng mang tính hợp lý hơn cho các TTVs ở đô thị. Chúng tôi tin rằng mức tiền đầu tư tối thiểu và định nghĩa vùng TEA sẽ là những điểm thương lượng chính.
– Nếu nhận được sự chấp thuận và được thông qua cùng với Omnibus, thì EB-5 TTV ngay lập tức được ủy quyền lại, các đơn mới có thể nộp, các hồ sơ pending tiếp tục được xử lý và được cấp thị thực.
– Trong khi đó, “dự luật đồng thuận ngành (dự luật Nadler) vẫn đang được một số thành viên trong ngành ủng hộ. AIIA đã thành công trong việc đưa điều khoản bất hồi tố vào văn bản dự luật này với sự hỗ trợ từ văn phòng Cố vấn trưởng của Tiểu ban Nhập cư Hạ viện.
– Chắc chắn sẽ có sự không hài lòng với thỏa thuận cuối cùng từ một số người và họ sẽ cố gắng ngăn chặn nó, và đây cũng là một thử thách trong việc ủy quyền lại chương trình.Quá trình đàm phán dự luật EB-5 cần phải kết thúc tốt đẹp trước ngày 11/03 hoặc một ngày dời lại không quá lâu sau đó.
CÁC RÀO CẢN CÓ THỂ XẢY RA:
– Không đồng thuận về ngôn ngữ ủy quyền lại: Vấn đề này vốn đã cản trở ngành EB-5 trong nhiều năm nay. Vẫn có khả năng rõ ràng rằng một số nhóm người trong ngành và / hoặc một số nhà phát triển bất động sản nhất định tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với các điều khoản của ủy quyền lại EB-5.
– Ngoài ra, cuộc xung đột tại Ukraine cũng đang làm chệch hướng sự chú ý của Quốc hội. (Theo USCIS).Gần đây AIIA đã được thông báo rằng USCIS đã nói rõ với Phòng Thương mại rằng họ không có kế hoạch giữ các hồ sơ pending và đơn điều chỉnh tình trạng liên quan đến EB-5 TTV vô thời hạn. Chúng tôi cho rằng đây là một nỗ lực của họ nhằm thúc đẩy Quốc hội và ngành hướng tới một thỏa thuận ủy quyền lại đính kèm cùng Omnibus sắp tới.
TIẾN ĐỘ FIFPA
– Trước tiên, cần nhắc lại, ưu tiên của AIIA là có được điều khoản bất hồi tố như một phần của dự luật ủy quyền lại hoặc một luật độc lập. Mặc dù chúng tôi đã nhận xét về triển vọng của dự luật Leahy-Grassley so với dự luật Nadler, nhưng điều tối quan trọng là FIFPA là một phần của bất kỳ và tất cả các đề xuất EB-5.
– Chúng tôi vẫn tin rằng Quốc hội không hề mong muốn giải quyết nhiều vấn đề EB-5 một cách riêng biệt. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc thông qua điều khoản bất hồi tố trên bất kỳ ủy quyền lại nào hoặc như một đề xuất độc lập dưới hình thức dự luật FIFPA.
– Điều khoản bất hồi tố tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ngành.
?Với nhiều năm kinh nghiệm, EU Immi đã giúp rất nhiều khách hàng thành công sở hữu tấm thẻ xanh. Liên hệ để được tư vấn cụ thể miễn phí giúp bạn lựa chọn một hướng đi tiết kiệm và an toàn.

error: Content is protected !!