LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 03/ 2022 - EU Immi

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 03/ 2022

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố Visa Bulletin tháng 3/2022 với nội dung cho thấy sự ổn định của tình hình cấp phát visa đối với đơn đăng ký từ Việt Nam và các nước trên thế giới, trừ Trung Quốc Đại Lục và Ấn Độ là các quốc gia đang bị tồn đọng visa ở nhiều chương trình EB (EB-2, EB-3).
EB-1: Lao động ưu tiên. Hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.
EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt. Hạng mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.
EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác. Hạng mức phân bổ là 28,6% dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.
EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo. Hạn mức visa 7.1% toàn thế giới.
EB-5: Tạo việc làm: 7.1% toàn thế giới, không ít hơn 3,000 visa dành riêng cho nhà đầu tư ở khu vực nông thôn và khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao; và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư tại trung tâm vùng quy định ở mục Sec. 610 Pub. L. 102-395.
Chú thích:
“C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
“U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

error: Content is protected !!