Giấy phép lái xe Canada - EU Immi

Giấy phép lái xe Canada

Để lái xe hợp pháp tại Canada, bạn sẽ cần bằng lái xe do chính quyền tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn sinh sống cấp. Bạn phải mang nó bên mình bất cứ lúc nào khi lái xe. 

Nếu bạn có giấy phép lái xe hợp lệ từ quốc gia của mình, bạn vẫn sẽ có thể sử dụng giấy phép này để lái xe ở Canada trong một thời gian ngắn sau khi bạn đến đây. 

Nếu bạn dự định sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài ở Canada, bạn sẽ nhận được Giấy phép lái xe quốc tế (IDP) tại quốc gia của mình. IDP sẽ cung cấp cho bạn bản dịch giấy phép sang tiếng Pháp và tiếng Anh.

Quá trình lấy bằng lái xe ở Canada tùy thuộc vào tỉnh bang hoặc lãnh thổ nơi bạn sống và kinh nghiệm lái xe của bạn. Nó có thể bao gồm:

  • một bài kiểm tra viết về các quy tắc đường bộ (bạn có thể nhận được hướng dẫn về luật này)
  • một hoặc hai bài kiểm tra thực hành lái xe

Bạn có thể chọn trả phí học lái xe để sẵn sàng cho các bài kiểm tra lái xe của mình. Bạn có thể tìm kiếm các bài học trực tuyến.

Một khi bạn có giấy phép, bạn sẽ phải gia hạn thường xuyên. Ngày hết hạn sẽ được in trên giấy phép của bạn.

Xem sở giao thông trong tỉnh bang hoặc lãnh thổ nơi bạn sống để tìm hiểu thêm về giấy phép lái xe, bài kiểm tra và bài học lái xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!