Chương trình EB-5 dự kiến gia hạn đến 21.11.2019 - EU Immi

Chương trình EB-5 dự kiến gia hạn đến 21.11.2019

Tuần qua, Lãnh tụ đa số của hạ viện Hoa Kỳ Steny Hoyer (D-MD) đã trình nghị quyết tiếp tục (CR) để tài trợ cho chính phủ từ cuối năm tài chính hiện tại 30.09 cho đến 21.11.2019. Với tỷ số bỏ phiếu 301-123, Hạ Viện đã thông qua H.R. 4378, CR sẽ tài trợ cho chính phủ đến 21.11.

Đối với những người ủng hộ chương trình EB-5, thời điểm này rất có ý nghĩa bởi việc CR được thông qua, nhiều chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng thời gian hoạt động trong đó có EB-5. Đây chính là thời điểm mang đến cơ hội cho các bên liên quan ủng hộ và đàm phán các cải cách về luật cần thiết cho ngành EB-5 và lập trình một đường hướng tốt hơn từ những quy định của thời Obama.

Nghị quyết tiếp tục được mong đợi rằng Hạ Viện sẽ xem xét sớm nhất trong tuần này và gửi đến Thượng viện. Các báo cáo cho thấy thời điểm Thượng viện lên lịch xem xét là khác nhau, tuy nhiên dự kiến việc Thượng viện thông qua và Tổng thống ký kết nghị quyết sẽ diễn ra trước 30.09. Tin rằng việc đóng cửa chính phủ sẽ không diễn ra.

CR – Nghị quyết tiếp tục đã trở nên cần thiết trong những năm gần đây để ngăn việc đóng cửa chính phủ.  Tin tốt là các quy trình này đã có sẵn và có thể sử dụng để giữ cho chính phủ mở. Mặt khác, quy trình này có thể cần được thực hiện nhiều lần hơn Quốc hội này do sự khác biệt về chi tiêu của Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng.  

[maxbutton id=”1″ ]

Theo EB-5 Insights 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!