Đầu tư định cư Úc diện đầu tư 188 - EU Immi

Đầu tư định cư Úc diện đầu tư 188

Chương trình Đầu Tư định cư Úc dành cho Doanh Nhân theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) với thời hạn 4 năm 3 tháng, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó tùy vào hình thức đầu tư, hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Thông tin chính thức từ chính phủ: xem tại đây

[maxbutton id=”1″ ]

Úc Mô tả chương trình Thời gian Thế hệ
Visa tạm trú 188A (Kinh doanh)

Nhận Visa tạm trú 188A hiệu lực 4-6 năm (Thỏa 5 Điều Kiện)

1) Dưới 55t

2) Đạt 65 điểm theo thang điểm di trú (File đính kèm)

3) Tổng TS tối thiểu 800.000 AUD. Đầu tư tối thiểu 400.000 AUD để thành lập DN mới ở Úc hoặc góp 30% cổ phần vào 1 DN Úc. (Có chứng minh nguồn tiền)

4) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản ký DN VN và sở hữu 30% CP.5) DN VN có 2 năm trong 4 năm gần nhất đạt Doanh thu 500.000 AUD/năm và không bị thua lỗ trong 2 năm đó (Sẽ được kiểm toán lại khi nộp hồ sơ) 

Chuyển sang Visa thường trú 888 (Thỏa 6 điều kiện)

1) Quản lý DN Úc trong ít nhất 2 năm

2) Sống đủ 1 năm trong 2 năm cuối trước ngày nộp đơn Visa thường trú 888 (thời gian lưu trú được phép cộng dồn)

3) Doanh thu DN Úc đạt 300.000 AUD trong 1 năm cuối trước ngày nộp đơn Visa thường trú 8884)

Đáp ứng quy định tùy tiểu bangThỏa 2 trong 3 điều kiện sau:

1) TS ròng DN ở Úc đạt  tối thiểu 200.000 AUD trong suốt 1 năm trước ngày nộp đơn Visa thường trú 888.

2) Tổng tài sản cá nhân + DN Úc đạt tối thiểu $600,000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn Visa thường trú 888.3)

Thuê 2 lao động là thường trú hoặc công dân Úc (không phải thành viên gia đình) làm việc toàn thời gian trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn Visa thường trú 888.     

Sau 3 năm nhận Visa Tạm Trú,  Sau 4 năm xin Visa thường trú, đợi xét duyệt sau 2 năm nhận Visa thường trú. 

Tổng: 9 năm

1) Vợ chồng

2) Con cái dưới 19t

 Visa tạm trú 188B(Đầu tư)

Nhận Visa tạm trú 188B hiệu lực 4 năm (Thỏa 5 Điều Kiện)

1) Dưới 55t

2) Đạt 65 điểm theo thang điểm di trú (File đính kèm)

3) Tổng TS 2.250.000 AUD (Chứng minh nguồn tiền)hình thành ít nhất 3 năm về trước. Đầu tư 1.500.000 AUD Trái Phiếu CP trong 4 năm (LS 1.5%-2%/năm, trả lãi 6 tháng 1 lần).

4) Chứng minh ít nhất 3 năm kinh nghiệm đầu tư về: Tiền mặt, BDS, Vàng, Doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu,… 

Chuyển sang Visa thường trú 888 (Thỏa 3 điều kiện)

1) Duy trì Trái Phiếu 4 năm

2) Sống 2 năm trong 4 năm (thời gian ở được cộng dồn)

3) Đáp ứng quy định tùy tiểu bang 

Sau 3 năm nhận Visa Tạm Trú,  Sau 4 năm xin Visa thường trú, đợi xét duyệt sau 2 năm nhận Visa thường trú. 

Tổng: 9 năm

1) Vợ chồng

2) Con cái dưới 19t

 Visa tạm trú 188C(Đầu tư trọng yếu)

Nhận Visa tạm trú 188C (Thỏa 1 Điều Kiện)

1) Đầu tư 5.000.000 AUD (Chứng minh nguồn tiền) vào các khoản đầu tư được giới thiệu như bên dưới:

+/  Đầu tư 3tr AUD vào trái phiếu doanh nghiệp (8%/năm) hoặc Trái phiếu NH (4%.năm) hoặc BDS (10%/năm)

+/ Đầu tư 1.5tr AUD vào Quỹ quản lý (Management Fund)+/ Đầu tư 500,000 AUD vào Quỹ Liên Doanh


 Chuyển sang Visa thường trú 888 (Thỏa 2 điều kiện)

1) Duy trì khoản đầu tư 4 năm

2) Đương đơn sống 40 ngày/năm.

Sau 12 tháng nhận Visa Tạm Trú,  Sau 4 năm xin Visa thường trú, đợi xét duyệt sau 2 năm nhận Visa thường trú. 

Tổng: 7 năm

1) Vợ chồng

2) Con cái dưới 21t

[maxbutton id=”1″ ]
QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ 188:

QUYỀN LỢI CỦA MỘT THƯỜNG TRÚ NHÂN ÚC (PR):
  • Tự do phát triển kinh doanh
  • Định cư vĩnh viễn và lấy quốc tịch Úc cho cả gia đình
  • Bảo lãnh người thân sau định cư
  • Tự do sinh sống và làm việc giữa Úc và Việt Nam
  • Con cái học tập miễn phí từ cấp 1 đến cấp 3
  • Hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội, ý tế từ chính phủ

[maxbutton id=”1″ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!