Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 11/2019 - EU Immi

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 11/2019

Vào 17/10/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 11/2019.

Diện bảo lãnh gia đình
  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ
Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh

gia đình

Các khu

vực khác

Trung Quốc

Ấn Độ

Mexico

Philippines 

F-1

01/03/13

01/03/13

01/03/13

08/08/97

15/09/08

F-2A

C

C

C

C

C

F-2B

08/07/14

08/07/14

08/07/14

22/08/98

01/10/08

F-3

15/10/07

15/10/07

15/10/07

22/02/96

01/06/98

F-4

01/01/07

01/01/07

15/10/04

15/12/97

01/09/98

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh

gia đình

Các khu

vực khác

Trung Quốc

Ấn Độ

Mexico

Philippines

F-1

15/09/13

01/09/13

15/09/13

15/11/99

15/03/09

F-2A

01/09/19

01/09/19

01/09/19

01/09/19

01/09/19

F-2B

08/01/15

08/01/15

08/01/15

22/04/99

01/04/09

F-3

15/04/08

15/04/08

15/04/08

15/07/00

01/12/98

F-4

01/07/07

01/07/07

15/06/05

01/01/99

01/03/99

Diện việc làm
  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.
Bảng A – Ngày Thụ Lý Đơn

Trong bảng dưới đây “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện

việc làm

Các khu

vực khác

Trung Quốc

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

EB-1

01/06/18

01/02/17

01/06/18

01/01/15

01/06/18

01/06/18

01/06/18

EB-2

C

15/03/15

C

13/05/09

C

C

C

EB-3

C

01/11/15

C

01/01/09

C

01/02/18

C

Lao động không có tay nghề

C

01/02/08

C

01/01/09

C

01/02/18

C

EB-4

C

C

01/07/16

C

22/07/17

C

C

Lao động tôn giáo đặc biệt

C

C

01/07/16

C

22/07/17

C

C

EB-5 đầu tư

trực tiếp(C5 & T5)

C

01/11/14

C

08/12/17

C

C

15/11/16

EB-5 đầu tư qua

trung tâm vùng(I5 & R5)

C

01/11/14

C

08/12/17

C

C

15/11/16

 

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện

việc làm

Các khu

vực khác

Trung Quốc

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

EB-1

01/07/19

01/09/17

01/07/19

15/03/17

01/07/19

01/07/19

EB-2

C

01/08/16

C

01/07/09

C

C

EB-3

C

01/03/17

C

01/02/10

C

C

Lao động không có tay nghề

C

01/08/08

C

01/02/10

C

C

EB-4

C

C

15/08/16

C

C

C

Lao động tôn giáo đặc biệt

C

C

15/08/16

C

C

C

EB-5 đầu tư

trực tiếp(C5 & T5)

C

01/01/15

C

C

C

C

EB-5 đầu tư qua

trung tâm vùng(I5 & R5)

C

01/01/15

C

C

C

C

Lịch thị thực Mỹ tháng 11/ 2019 đã chuyển sang tình trang “C” tức là tiếp tục cấp phát visa cho chương trình EB-5. Việt Nam có ngày ưu tiên thụ lý hồ sơ mới là ngày 15/11/2016.

Nộp hồ sơ đầu tư EB-5 trước 21.11 này sẽ đảm bảo việc gia đình có được thẻ xanh Mỹ vẫn ở mức đầu tư 500.000 USD với cơ hội đầu tư vào các dự án tốt hiện tại đã được phê duyệt đơn I-924.

Liên hệ EU Immi ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và được các luật sư thẩm định hồ sơ miễn phí cho gia đình. Hotline: 0961 675 650

[maxbutton id=”1″ ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!