Cập nhật bản tin thị thực Visa Bulletin tháng 8/2022 - EU Immi

Cập nhật bản tin thị thực Visa Bulletin tháng 8/2022

Lịch chiếu khán tháng 8/2022 không thay đổi đối với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Trung Quốc đại lục, đánh dấu “C” – current cho tất cả các mục ở phần EB-5, nghĩa là thị thực định cư có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện. Chỉ còn các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục phải chờ đợi, mọi hồ sơ khác đều sẽ được chuyển sang NVC phỏng vấn ngay sau khi được USCIS phê duyệt. Đây thực sự là thời kỳ vàng để nộp hồ sơ EB-5, khi không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ và Sở di trú USCIS đang tiến hành các cải cách để rút ngắn thời gian xử lý, trong khi luật mới đưa ra nhiều quy định bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn.

Cụ thể tình trạng visa EB-5 như sau:

– Đầu tư trực tiếp (5th unreserved C5 & T5): visa có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện;
– Đầu tư qua Trung tâm vùng các diện không được ưu tiên (5th unreserved I5 & R5): visa có sẵn (riêng Trung quốc đại lục, lịch chiếu khán không đổi so với tháng 7, ngày nộp hồ sơ vẫn là 22/12/2015, điều này cho biết visa đã được cấp hết hạn ngạch cho Trung quốc trong năm tài chính 2021-2022)
– Đầu tư qua Trung tâm vùng diện được ưu tiên phân bổ visa khu vực nông thôn (5th set aside rural – 20%): visa có sẵn
– Đầu tư qua Trung tâm vùng diện được ưu tiên phân bổ visa khu vực thất nghiệp cao (5th set aside high unemployment – 10%): visa có sẵn
– Đầu tư qua Trung tâm vùng diện được ưu tiên phân bổ visa dự án cơ sở hạ tầng (5th set aside infrastructure – 2%): visa có sẵn
– EB-1 (1st): Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
– EB-2 (2nd): Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.
– EB-3 (3rd): Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.
– EB-4 (4th): Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
– EB-5 (5th): Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, trong đó 32% được bảo lưu và phân bổ như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được bảo lưu và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.

“C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại, có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ tiêu chuẩn.

“U”: không được ủy quyền. Điều này có nghĩa là visa không được ủy quyền để cấp cho ứng viên.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

Điều quan trọng nhất của một bộ hồ sơ Visa EB-5 vẫn là thời điểm đầu tư đúng lúc và thẩm định dự án phù hợp với quý nhà đầu tư. Với nhiều năm kinh nghiệm, ?? ???? sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những dự án tốt nhất và an toàn nhất. Liên hệ để được tư vấn cụ thể miễn phí giúp quý vị lựa chọn một hướng đi tiết kiệm và an toàn.

☎ ???????: ????.???.???

error: Content is protected !!