Bản tin visa Mỹ tháng 07/2020 - EU Immi

Bản tin visa Mỹ tháng 07/2020

Bản tin visa/thị thực/chiếu khán Mỹ tháng 7/2020 đăng tải chính thức trên website bộ ngoại giao (17/6/2020) đã mang đến nhiều hi vọng về việc các chương trình di trú được xúc tiến nhanh hơn trong quý 4 năm nay. Nhất là trong bối cảnh vừa qua, Sở Di trú và nhập tịch Mỹ USCIS công bố sẽ rút ngắn thời gian xử lý đơn I-526. Bản tin visa bulletin tháng tới cũng có dấu hiệu tốt khi ngày hành động cuối chương trình EB-5 đã tiến thêm hơn 3 tuần.

Tóm tắt bản tin visa di trú Mỹ tháng 7/2020

Chương trình EB-1: Hết tình trạng tồn đọng hồ sơ, đây là chương trình lấy thẻ xanh Mỹ 10 năm nhanh nhất hiện nay (khoảng từ 24 – 36 tháng). Ngày hành động cuối và ngày nộp hồ sơ của bảng A và bảng B visa bulletin tháng 7/2020 đều là Current – hiện tại.

Chương trình EB-3: Ngày ưu tiên hồ sơ dành cho nước Ấn Độ bất ngờ lui về đến 1/6/2009 (gần như đồng nghĩa với việc tạm ngưng người lao động Ấn Độ đến làm việc tại Mỹ). Trung Quốc Đại lục là 22/6/2016 còn Việt Nam và các nước khác trên thế giới đang có ngày hành động cuối là 15/4/2018.

Chương trình EB-5: Ngược lại với EB-3, Ấn Độ đã hết tồn đọng hồ sơ EB-5, cả 2 bảng A và B của visa bulletin tháng 7 đều biểu thị hiện tại – Current đối với ngày hành động cuối và ngày nộp hồ sơ. Việt Nam cũng có tin vui hơn so với tháng trước khi ngày hành động cuối đã tiến thêm được 23 ngày, đang ở mốc 15/5/2017 (so với 22/4/2017 của visa bulletin tháng 6/2020).

Mới đây, USCIS đã công bố từ tháng 05/2020, USCIS rút ngắn thời gian xử lý đơn I-526 từ 29.5 – 44.5 tháng (thay cho 31 – 50.5 tháng như trước đây). Các văn phòng của USCIS trên nước Mỹ cũng đã mở cửa trở lại từ 4/6/2020.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5. EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.  EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.  EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu. EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.  

BẢNG A – NGÀY THỤ LÝ ĐƠN 

“Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ. “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện; “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành. *Lưu ý: số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (final action date) như bảng bên dưới:

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 C 22/08/17 C 08/05/17 C C C
EB-2 C 08/11/15 C 08/07/09 C C C
EB-3 15/04/18 22/06/16 15/04/18 01/06/09 15/04/18 15/04/18 15/04/18
Lao động không có tay nghề 15/04/18 22/07/08 15/04/18 C 15/04/18 15/04/18 15/04/18
EB-4 C C 01/02/17 C 15/06/18 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/02/17 C 15/06/18 C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 22/07/15 C C C C 15/05/17
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 22/07/15 C C C C 15/05/17

 

BẢNG B – NGÀY TIẾP NHẬN ĐƠN 

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines  
EB-1 C 01/11/17 C 01/08/17 C C  
EB-2 C 01/08/16 C 15/08/09 C C  
EB-3 01/04/19 01/03/17 01/04/19 01/02/10 01/04/19 01/04/19  
Lao động không có tay nghề 01/04/19 01/08/08 01/04/19 01/02/10 01/04/19 01/04/19  
EB-4 C C 01/05/17 C C 01/05/17  
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/17 C C 01/05/17  
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 15/12/15 C C C C  
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 15/12/15 C C C C  

 

Đối với chương trình EB-5 diện đầu tư trực tiếp tại Việt Nam có tin vui so với tháng trước khi ngày hành động cuối đã tiến thêm được 23 ngày đang ở mốc 15/05/2017. Tăng thêm đến hơn 3 tuần so với bản tin tháng 6.

[maxbutton id=”1″ ]

Lưu ý: Chương trình EB-5 gia tăng mức tiền yêu cầu đầu tư tối thiểu lên 900,000 USD đã chính thức áp dụng từ ngày 21/11/2019.

(Cre: travel.state.gov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!