Tổng hợp kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 10/2020 - EU Immi

Tổng hợp kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 10/2020

Các tỉnh của Canada đã tổ chức hơn 10 lần rút thăm vào tháng trước.

Có hai loại luồng đề cử cấp tỉnh:

  • Các luồng đề cử nâng cao, được liên kết với Express Entry
  • Luồng đề cử cơ sở, không được liên kết với Express Entry

Tất cả chín tỉnh và hai lãnh thổ tham gia PNP đều có các luồng đề cử nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry.

Các luồng này cho phép các tỉnh đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada — Lớp Công nhân lành nghề Liên bang, Lớp Thương mại Có tay nghề Liên bang và Lớp Kinh nghiệm Canada.

Các ứng cử viên được lựa chọn thông qua các luồng đề cử nâng cao được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh. Nếu thành công, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry  (CRS) và được đảm bảo hiệu quả về lời mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Tuần trước, Canada đã công bố Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2021-2023 nhằm vào mức độ nhập cư cao nhất trong lịch sử của mình. Chương trình PNP của Canada cũng được thiết lập để tiếp tục tăng trưởng mà họ đã trải qua trong những năm gần đây.

Mục tiêu nhập học cho PNP của Canada đã được đặt trong kế hoạch là 80.800 cho năm 2021 và con số này dự kiến ​​sẽ tăng hàng năm.

Trong năm 2022 và 2023, IRCC đang có kế hoạch nâng số lượng PNP nhập học lần lượt lên 81.500 và 83.000.

Mỗi năm, hơn 100 vòng mời được tổ chức trên khắp cả nước, hơn 10 vòng mời mỗi tháng. Tháng 10 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Dưới đây là tổng quan về các cập nhật chương trình cấp tỉnh gần đây nhất và các vòng mời :

Alberta

Alberta thông báo họ đang tung ra một cổng thông tin thể hiện sự quan tâm và một lộ trình nhập cư mới cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta.

British Columbia

British Columbia đã phát hành hơn 900 lời mời mới để đăng ký đề cử cấp tỉnh thông qua sáu lần rút thăm khác nhau diễn ra từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10.

Hai cuộc rút thăm được tổ chức theo Chương trình Thí điểm Công nghệ của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) , nhằm hỗ trợ lĩnh vực công nghệ của tỉnh trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài.

Hai đợt rút thăm khác đã đưa ra lời mời cho những người lao động có kỹ năng, trình độ đầu vào và bán kỹ năng cũng như sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua các luồng Nhập cư Kỹ năng và Express Entry BC .

Tỉnh cũng đã tổ chức hai đợt rút thăm thông qua các luồng Nhập cư Doanh nhân mời tổng cộng 20 ứng cử viên vào ngày 20 tháng 10.

Manitoba

Các đề cử tỉnh bang Chương trình  (MPNP) tổ chức hai hiện sự quan tâm thu hút trong tháng 10. Tổng cộng có 397 lời mời đã được cấp cho các ứng viên trong các luồng Công nhân lành nghề ở Manitoba, Lao động có tay nghề ở nước ngoàiGiáo dục quốc tế vào ngày 8 tháng 10 và ngày 22 tháng 10.

Nova Scotia

NovaScotia_datkylucmoithoidaivesonguoinhapcu

Nova Scotia cũng đã tổ chức bốc thăm PNP vào ngày 22 tháng 10 và mời các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry và có nghề nghiệp chính là lập trình viên máy tính hoặc nhà phát triển phương tiện tương tác.

Ontario

Chương trình Ontario nhập cư Nominee Program (OINP) cũng đã hoạt động trong tháng 10, gửi giấy mời đến các doanh nhân và những người có kinh nghiệm làm việc tại một trong 6 ngành nghề công nghệ cao.

Lễ bốc thăm của OINP Tech được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 và mời các ứng viên Express Entry có điểm CRS từ 462 đến 470, trong khi 21 ứng viên doanh nhân được mời vào ngày 21 tháng 10.

Ontario cũng mở chương trình Ưu đãi việc làm cho nhà tuyển dụng: dòng công nhân nước ngoài và đã chấp nhận 1.250 đơn đăng ký vào ngày 21 tháng 10.

Đảo Hoàng tử Edward

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) cống bố vào ngày 15/10 và mời 211 ứng viên Express Entry, diện lao động tay nghề và diện doanh nhân.

Saskatchewan

Saskatchewan đã tổ chức ba vòng mời thông qua Chương trình Đề cử Nhập cư và đã cấp 1.073 lời mời cho các ứng viên nhập cư vào ngày 7 và 21 tháng 10.

Quebec

Tỉnh Quebec không có chương trình đề cử cấp tỉnh; thay vào đó có các con đường nhập cư riêng cho những người muốn sống và làm việc trong tỉnh.

Vào đầu tháng 10, tỉnh đã công bố kết quả của một vòng tuyển chọn đã mời 365 ứng viên gửi biểu hiện quan tâm qua cổng thông tin Arrima, nơi quản lý các đơn đăng ký vào Chương trình Công nhân lành nghề Quebec.

Theo CIC News

error: Content is protected !!