Quốc hội Mỹ đưa ra dự luật gia hạn chương trình EB-5 - EU Immi

Quốc hội Mỹ đưa ra dự luật gia hạn chương trình EB-5

Các nhà đầu tư EB-5 sẽ vui mừng khi biết rằng một bước tích cực khác đã được thực hiện đối với việc ủy ​​quyền lại chương trình EB-5, với việc giới thiệu dự luật HR 2901 cho Hạ viện Hoa Kỳ. 

Tình hình EB-5 hiện tại

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 hiện đang được cho phép (ủy quyền) trên cơ sở tạm thời. Điều này có nghĩa là chương trình được cấp phép trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó chương trình sẽ hết hạn trừ khi được gia hạn bởi ủy quyền tạm thời lần nữa.

Dự luật được đưa ra với sự ủng hộ của lưỡng đảng từ các Dân biểu Greg Stanton (D-Arizona), và Brian Fitzpatrick (R-Pennsylvania). Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 được giới thiệu tại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng trước, dự luật nhằm đảm bảo việc gia hạn lại chương trình EB-5 trong dài hạn.

Ngoài việc gia hạn lại chương trình EB-5 đến năm 2026, dự luật cũng sẽ đưa ra các biện pháp mới được thiết kế để tăng trách nhiệm giải trình và đảm bảo sự tin tưởng giữa các nhà đầu tư và các Trung tâm Khu vực.

Quan điểm của IIUSA về việc Ủy quyền lại Chương trình EB-5 

Việc giới thiệu dự luật đã được sự tán thành của hiệp hội thương mại công nghiệp phi lợi nhuận Invest in the USA (IIUSA) và Liên minh Tiết kiệm và Tạo việc làm (CSCJ).

Giám đốc điều hành của IIUSA, Aaron Grau, đã nói như vậy: “Thay mặt cho CSCJ, IIUSA, và ban lãnh đạo tôi ủng hộ việc giới thiệu dự luật đồng hành của Hạ viện HR 2901, ra đời sau đạo luật được giới thiệu gần đây của các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Grassley và Leahy… Đối với nhiều năm, các thành viên của Quốc hội và cộng đồng EB-5 đã đồng ý rằng Chương trình Trung tâm Khu vực cần được bổ sung các cải cách về tính toàn vẹn để đạt được sự ủy quyền lại lâu dài và chỉ còn chưa đầy 63 ngày nữa trước khi chương trình hiện tại hết hạn. Thời gian là cốt lõi để biến dự luật này thành luật ngay bây giờ và đặt nền tảng cho những cải tiến chương trình hơn trong tương lai.”

Noreen Hogan, Chủ tịch Trung tâm Khu vực CMB, một trong những nhà điều hành trung tâm khu vực lớn nhất quốc gia, trước tin tức về sự ra đời của HR 2901, đã tuyên bố: “CMB bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2021 (S.831) do các Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley đưa ra. Sự ra đời của dự luật một lần nữa thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5, chương trình đã được chứng minh là một công cụ phát triển kinh tế và tạo việc làm quan trọng cho nền kinh tế Hoa Kỳ. CMB là người ủng hộ và hoan nghênh các biện pháp cải cách và liêm chính cần thiết có trong cả hai dự luật và mong muốn việc thông qua luật này sẽ mang lại sự ổn định và ủy quyền lại lâu dài cho một chương trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục và tăng trưởng của nền kinh tế của chúng tôi. ”

Hạ nghị sĩ Greg Stanton đã phát biểu về giá trị của chương trình EB-5, nói rằng “ Tôi đã tận mắt chứng kiến chương trình EB-5 có thể thu hút đầu tư nước ngoài và tạo ra việc làm mới. . . chúng tôi đang giải quyết các lỗ hổng mà chương trình EB-5 phải đối mặt trong quá khứ và bao gồm các biện pháp toàn vẹn để nó hoạt động như dự định của Quốc hội. Việc ủy ​​quyền lại chương trình EB-5 là rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia chúng ta và tôi mong muốn dự luật này trở thành luật. 

Chương trình EB-5 được Quốc hội thành lập vào năm 1990 để thu hút đầu tư từ các công dân nước ngoài muốn nhập cư vào Hoa Kỳ. Những người có thể đầu tư số vốn cần thiết và chứng minh khoản đầu tư của họ đã tạo ra công ăn việc làm tại Mỹ có thể nhận được thị thực EB-5 và thẻ xanh Hoa Kỳ. Nguồn vốn từ các nhà đầu tư EB-5 là một lợi ích đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, mang lại hơn 41 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và tạo ra gần một triệu cơ hội việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.

(Cre: eb5daily)

error: Content is protected !!