Cải cách EB-5: Có gì trong Dự luật được đề xuất? - EU Immi

Cải cách EB-5: Có gì trong Dự luật được đề xuất?

Với thông báo trước đó về Đạo luật Chính trực và Cải cách EB-5 năm 2021, trọng tâm của dự luật là “cung cấp những cải cách quan trọng về tính toàn vẹn và an ninh quốc gia cho chương trình”. Mặc dù sẽ có các biện pháp giám sát và quy định mới mà các trung tâm khu vực sẽ cần phải tuân thủ, nhưng sẽ không có bất kỳ gánh nặng quá mức nào “đặt lên vai” các nhà đầu tư. Trên thực tế, những thay đổi mà Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2021 nhằm mục đích thực hiện sẽ khiến các nhà đầu tư tự tin hơn rằng họ có thể tin tưởng vào các trung tâm khu vực để quản lý đúng cách các khoản đầu tư của họ. 

Dưới đây là tổng quan nhanh của chúng tôi về một số thay đổi mà Đạo luật về liêm chính và cải cách EB-5 năm 2021 sẽ thực hiện nếu được thông qua:

1. Khai thác chương trình EB-5:

Đầu tiên và quan trọng nhất, Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 sẽ giải quyết ngày hết hạn sắp hết hạn cho chương trình EB-5. Như hiện tại, chương trình sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm nay trừ khi quốc hội quyết định hành động. Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề này bằng cách ủy quyền lại chương trình EB-5 đến năm 2026

2. Tăng khả năng kế toán đối với nhà đầu tư

Bất chấp những lợi ích đi kèm với việc đầu tư thông qua trung tâm khu vực, một số nhà đầu tư EB-5 tiềm năng có thể lo ngại về việc đầu tư vào một dự án mà họ không trực tiếp giám sát. Đạo luật Chính trực và Cải cách EB-5 bao gồm các điều khoản có thể giúp giảm bớt lo lắng của các nhà đầu tư trong tương lai. Dự luật sẽ yêu cầu các trung tâm khu vực cung cấp báo cáo hàng năm cho DHS [Bộ An ninh Nội địa] và cho các nhà đầu tư của họ tính toán vốn đầu tư và chứng nhận việc tuân thủ các yêu cầu của chương trình”. Ngoài ra, các trung tâm khu vực sẽ được yêu cầu “sử dụng một nhà quản lý quỹ hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán độc lập hàng năm để ngăn chặn việc sử dụng sai quỹ của nhà đầu tư”.

3. Bảo vệ cho nhà đầu tư

Mặc dù phần lớn các trung tâm khu vực trên toàn quốc đều hành động một cách thiện chí và quan tâm đến các nhà đầu tư của họ, nhưng vẫn có khả năng xảy ra gian lận. Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 cũng bao gồm các điều khoản để bảo toàn quyền lợi nhập cư cho các nhà đầu tư. Dự luật “cho phép các nhà đầu tư có thiện chí, những người có khả năng bị lừa dối tiếp tục tham gia chương trình nếu họ không liên quan đến gian lận và họ liên kết với các thực thể EB-5 ở trạng thái tốt và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình. ”Ngoài ra, dự luật sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và người khởi kiện quyền yêu cầu “ xem xét phúc thẩm hành chính đối với một số quyết định và xét xử của DHS. 

Cụ thể, nếu nhà đầu tư EB-5 liên quan đến một trung tâm khu vực đã chấm dứt chỉ định, nhà đầu tư có thể bảo lưu ngày ưu tiên của họ và sẽ có 180 ngày để tìm một trung tâm khu vực mới và sẽ được phép đầu tư bổ sung, “Chỉ trong phạm vi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm còn lại. 

Dự luật cũng “bảo vệ chống lại việc con cái của một số nhà đầu tư EB-5 bị chấm dứt hoặc đơn xin xóa bỏ các điều kiện bị từ chối, bằng cách quy định rằng nếu nhà đầu tư nhập cư tái kiến ​​nghị, con cái chưa lập gia đình đã đạt 21 tuổi vẫn có thể được coi là con của người bảo lãnh EB-5 ”

4. Tương lai của EB-5

Việc thông qua Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2021 thành luật sẽ là một thắng lợi lớn cho chương trình EB-5. Chỉ giải quyết thời hạn ủy quyền lại ngày 30 tháng 6 sắp tới là đủ để dự luật thu hút được sự ủng hộ rộng rãi. Chương trình EB-5 đã là một động cơ phát triển kinh tế thành công đáng kể, mang lại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó sẽ là không thể nếu không có các nhà đầu tư chọn chương trình EB-5. Đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể cảm thấy tin tưởng vào trung tâm khu vực mà họ lựa chọn, và cho phép chương trình EB-5 tiếp tục thành công trong việc cung cấp việc làm và phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ. 

(Cre: eb5daily)

error: Content is protected !!