Làm thế nào để có quốc tịch nếu cha mẹ của bạn là người Canada - EU Immi

Làm thế nào để có quốc tịch nếu cha mẹ của bạn là người Canada

Công dân Canada có thể truyền quyền công dân cho con cái của họ sinh ra ở nước ngoài.

Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho phép quyền công dân được truyền lại cho thế hệ đầu tiên sinh ra bên ngoài Canada. Nếu cha mẹ của bạn là người Canada, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Bằng chứng về Quốc tịch, còn được gọi là giấy chứng nhận quốc tịch Canada.

Nếu bạn có thể nhận được chứng chỉ, bạn sẽ được hưởng lợi từ các đặc quyền đi kèm với việc là người Canada. Canada có một trong những tỷ lệ người nhập cư có quốc tịch cao nhất – và vì lý do chính đáng.

Tại sao nên có quốc tịch Canada?

Quyền công dân mang lại cho mọi người cơ hội bỏ phiếu, tham gia chính trị và cải thiện cơ hội việc làm ở Canada. Công dân Canada cũng có thể giữ hộ chiếu. Điều này giúp họ dễ dàng đi đến nhiều quốc gia mà không cần thị thực và việc xin thị thực du lịch khi cần thiết cũng trở nên đơn giản hơn.

Ngoài ra, luật pháp Canada cho phép hai hoặc nhiều quốc tịch. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải từ bỏ quốc tịch trước đây của mình để có được quốc tịch Canada.

Công dân, giống như thường trú nhân, cũng có thể được hưởng lợi từ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn dân của Canada, tiếp cận các phúc lợi xã hội khác và được bảo vệ theo luật pháp Canada.

Làm thế nào tôi có thể nhận được quốc tịch?

Để có quốc tịch Canada, bạn sẽ cần phải nộp giấy khai sinh có tên cha mẹ của bạn, do cơ quan chính phủ tại quốc gia bạn sinh ra cấp.

Nếu giấy khai sinh của bạn không hiển thị tên cha mẹ của bạn, bạn sẽ cần cung cấp giấy khai sinh của cha mẹ hoặc hồ sơ khai sinh xác nhận tên của cha mẹ bạn tại thời điểm sinh. Ví dụ về điều này có thể là lệnh trước khi sinh, lệnh tòa, thỏa thuận mang thai hộ hoặc hồ sơ bệnh viện. Bạn cũng sẽ cần phải giải thích lý do tại sao cha mẹ Canada của bạn không được liệt kê trong giấy khai sinh của bạn, hoặc tại sao giấy khai sinh được thay đổi hoặc thay thế. Nếu bạn không chắc chắn, hãy giải thích tại sao.

Bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng rằng ít nhất một phụ huynh là công dân Canada tại thời điểm sinh. Đây có thể là giấy khai sinh, tài liệu quốc tịch hoặc bằng chứng khác của họ. Bạn cũng phải gửi ảnh của mình, giấy tờ tùy thân như hộ chiếu.

Khi bạn gửi tài liệu của mình, bạn phải đảm bảo rằng chúng rõ ràng, dễ đọc và có màu sắc.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của mình, IRCC sẽ gửi “xác nhận đã nhận”. Nếu đơn đăng ký của bạn chưa hoàn chỉnh, họ sẽ gửi lại cho bạn và sau đó bạn có thể điền vào các yếu tố còn thiếu.

Khi IRCC đồng ý với đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận quốc tịch của mình.

Cre: CIC News

 

error: Content is protected !!