Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) - EU Immi

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) là tên của Bộ thuộc liên bang Canada. Bộ này được thành lập với mục đích tạo điều kiện cho người nhập cư đến Canada, cung cấp sự bảo vệ cho người tị nạn và cung cấp chương trình để giúp người mới đến định cư ở Canada. IRCC cũng cấp quyền công dân, cấp giấy thông hành (hộ chiếu) cho người Canada và thúc đẩy đa văn hóa.

IRCC từng được gọi là Bộ Di Trú và Quốc Tịch Canada (CIC). Việc sử dụng tên mới cho bộ phận chính phủ liên bang này đã bắt đầu ngay sau khi chính phủ Canada do lãnh đạo đảng Tự do là ông Justin Trudeau nhậm chức thủ tướng vào tháng 11/2015.

Mặc dù từ viết tắt “CIC” tiếp tục được sử dụng trong một số trường hợp, nhưng rõ ràng, hiện tại tên “IRCC” được ưa thích trong các ấn phẩm và truyền thông chính thức.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) hiện tại là ông Marco Mendicino, một thành viên Quốc hội lâu năm và có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực nhập cư.

Thật vậy, chính phủ đã cam kết tăng ngân sách được phân bổ cho IRCC để cải thiện thời gian và quy trình xử lý hồ sơ nhập cư.

Việc thêm từ “tị nạn” trong tên chính thức của bộ đã phản ánh sự tập trung gia tăng của chính phủ vào nhập cư nhân đạo và tị nạn đến Canada. Điều đó đã nói rõ rằng Canada sẽ duy trì một chính sách nhập cư cởi mở và chào đón đối với những người lao động nhập cư và các chương trình đoàn tụ gia đình.

Không có bằng chứng nào cho thấy nhập cư kinh tế hoặc đoàn tụ gia đình ít quan trọng đối với chính phủ này hơn những chính phủ tiền nhiệm.

Để tránh mọi nhầm lẫn, các cá nhân và các bên liên quan cần lưu ý rằng CIC và IRCC không phải là hai bộ phận riêng biệt. Nếu các tài liệu hoặc ấn phẩm đề cập đến CIC trong một trường hợp và IRCC trong một trường hợp khác, thì chúng thật sự đang đề cập đến cùng một bộ phận.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) không phải là một bộ phận mới, mà là sự kế thừa cho một bộ phận đã tồn tại trong nhiều năm. CIC đã có thay đổi trong nhiệm của mình và được đổi tên thành IRCC. Tuy nhiên, tên CIC có thể tiếp tục được sử dụng trong một thời gian bởi một số bên liên quan, chẳng hạn như chính quyền tỉnh bang và vùng lãnh thổ tại Canada.

Di Trú

Phần “Di Trú” trong tiêu đề của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đề cập đến những nỗ lực của Canada trong việc xây dựng và duy trì chính sách chào đón người mới đến theo cách có lợi cho cả người Canada và người mới đến.

Canada có truyền thống là một quốc gia có chính sách nhập cư tiến bộ, cởi mở với hầu hết người Canada có thể truy tìm nguồn gốc nước ngoài chỉ trong một vài thế hệ.

Khi Canada đối mặt với thách thức về nhân khẩu học và mong muốn có sự tăng trưởng kinh tế và an ninh mạnh mẽ, nhập cư có thể sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của Canada.

Tị Nạn

Phần “Tị Nạn” của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) là sự phản ánh của hai yếu tố chính. Đầu tiên, sự bất ổn và xung đột trong những năm gần đây ở một số khu vực trên thế giới đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người tị nạn trên toàn cầu. Những cá nhân và gia đình này đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ và thường trong tình huống dễ bị tổn thương.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính tính đến tháng 6 năm 2015, có 60 triệu người tị nạn trên toàn cầu.

Yếu tố thứ hai cần xem xét là chính phủ hiện tại đã tiếp cận vấn đề này một cách nhanh chóng và với một mức độ nhân đạo nhất định. Trong suốt chiến dịch bầu cử liên bang Canada năm 2015, Trudeau và các thành viên Đảng Tự do nổi tiếng khác đã duy trì cách hành động tốt nhất cho Canada. Người tị nạn quốc tế sẽ giúp Canada tăng số người tị nạn định cư ở nước này và cung cấp thêm nguồn lực cho đảm bảo kinh tế và cơ hội cho người tị nạn trong thời gian dài.

Quốc tịch

Một trong những đặc điểm xác định trong chính sách nhập cư của Canada là nó cung cấp lộ trình đến việc sở hữu quốc tịch Canada cho các cá nhân đưa ra quyết định lớn trong cuộc sống để nhập cư vào Canada. Trở thành công dân Canada và gia nhập gia đình Canada thường là một chuẩn mực khiêm tốn và tình cảm trong cuộc sống của một người nhập cư.

Quyền công dân vẫn là một thành phần quan trọng của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC), như trước khi bộ phận được đổi tên.

error: Content is protected !!