Cách đăng ký bảo lãnh vợ chồng nhập cư Canada - EU Immi

Cách đăng ký bảo lãnh vợ chồng nhập cư Canada

Bảo lãnh vợ chồng là một phần quan trọng trong hệ thống nhập cư Canada.

Theo Kế hoạch mức độ nhập cư 2021-2023, Canada đặt mục tiêu chào đón 80.000 người nhập cư mới mỗi năm thông qua danh mục vợ chồng, bạn đời và con cái. Phần lớn những người nhập cư này sẽ đến với tư cách là vợ hoặc chồng và đối tác của công dân và thường trú nhân Canada.

Quá trình xử lý các đơn xin bảo lãnh vợ chồng đã bị trì hoãn trong suốt đại dịch COVID-19 tuy nhiên Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) giải quyết các đơn tồn đọng nhanh chóng sau khi COVID-19 đã được kiểm soát.

Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, đây là thông tin về cách bạn có thể bảo lãnh người thân của mình nhập cư vào Canada.

Tổng quan về quy trình bảo lãnh nhập cư Canada

Công dân và thường trú nhân của Canada có thể bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, người bạn đời của họ để có được tình trạng thường trú nhân.

IRCC phải chấp thuận công dân hoặc thường trú nhân Canada (“người bảo lãnh”) và người nước ngoài (“người được bảo lãnh”). Để nhận được sự chấp thuận, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải chứng minh với IRCC mối quan hệ của họ thuộc các loại sau (lưu ý rằng Canada công nhận các mối quan hệ đồng giới):

 • Vợ / chồng
 • Đối tác thông luật
 • Đối tác chung sống

Ai có thể bảo lãnh nhập cư Canada?

Công dân Canada và thường trú nhân có thể đủ điều kiện để tài trợ nếu họ đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Họ từ 18 tuổi trở lên.
 • Họ là công dân Canada hoặc thường trú nhân, hoặc họ đã đăng ký ở Canada với tư cách là người theo Đạo luật Người da đỏ của Canada. Công dân Canada sống ở nước ngoài phải chứng minh với IRCC rằng họ dự định sống ở Canada với người bạn đời của mình sau khi người bạn đời của họ trở thành thường trú nhân. Thường trú nhân phải đang cư trú tại Canada để đủ điều kiện bảo lãnh.
 • Họ chứng minh rằng họ không nhận được trợ cấp xã hội trừ khi họ bị khuyết tật.
 • Họ có thể cung cấp cho các nhu cầu tài chính của người được bảo trợ.

Ai có thể được bảo lãnh nhập cư Canada?

Bất kỳ nhóm nào trong ba nhóm sau đây đều có thể được bảo lãnh. Tất cả những người được bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên:

 • Vợ / chồng: Vợ / chồng của công dân hoặc thường trú nhân Canada cần phải kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh.
 • Đối tác hợp pháp: Nếu đối tác không kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh, họ phải sống với người bảo lãnh ít nhất 12 tháng liên tục.
 • Đối tác chung sống: Nếu đối tác không kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh, nhưng đã có mối quan hệ với người bảo lãnh ít nhất một năm, cư trú bên ngoài Canada và không thể kết hôn với người bảo lãnh, IRCC có thể công nhận mối quan hệ này là vợ chồng quan hệ đối tác. Những lý do khiến hôn nhân không thể thực hiện được bao gồm lý do văn hóa, tôn giáo hoặc luật pháp.

Cách đăng ký bảo lãnh nhập cư Canada cho vợ / chồng?

IRCC yêu cầu nộp cùng lúc hai đơn: đơn xin bảo lãnh và đơn xin thường trú.

Bước 1: Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để tài trợ hay không.

Bước 2: Nhận bộ hồ sơ của IRCC.

Bước 3: Thanh toán các khoản phí cần thiết trên trang web của IRCC. Phí thường bao gồm phí xử lý hồ sơ, phí quyền thường trú và phí sinh trắc học.

Bước 4: Gửi hai đơn đăng ký cùng nhau đến IRCC.

Trách nhiệm sau khi IRCC phê duyệt đơn đăng ký nhập cư Canada

Các cặp vợ chồng phải hoàn thành một số trách nhiệm sau khi IRCC chấp thuận đơn đăng ký của họ:

 • Người bảo lãnh chịu trách nhiệm về tài chính cho người thân của họ trong ít nhất ba năm.
 • Người được bảo lãnh không được phép bảo lãnh cho người khác trong vòng năm năm sau khi họ đã được bảo trợ.

(Cre: CIC News – EU Immi biên dịch)

error: Content is protected !!