Yêu cầu đối với đơn xin bảo lãnh vợ/chồng Canada - EU Immi

Yêu cầu đối với đơn xin bảo lãnh vợ/chồng Canada

Ngoài việc là công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada, người bảo lãnh phải đáp ứng các yêu cầu nhất định đối với Bảo trợ nhập cư hạng mục gia đình.

Người đăng ký tài trợ phải tuân theo các yêu cầu sau:

 1. Người bảo lãnh phải chứng minh khả năng tài chính để cung cấp cho người nhập cư và người phụ thuộc theo diện Bảo lãnh gia đình những nhu cầu thiết yếu của họ, nếu họ không thể tự cung cấp, bao gồm những điều sau:
  ♦ Thức ăn, quần áo, chỗ ở và các nhu yếu phẩm cơ bản khác của cuộc sống hàng ngày;
  ♦ Chăm sóc nha khoa và mắt, cũng như các nhu cầu sức khỏe khác không được các dịch vụ y tế công cộng chi trả cho tất cả công dân Canada và thường trú nhân Canada.
 2. Các thỏa thuận sau phải được ký kết với chính phủ Canada hoặc Quebec:
  ♦ Người bảo lãnh phải đồng ý cung cấp cho người nhập cư những nhu cầu thiết yếu trong một khoảng thời gian quy định; và
  ♦ Nếu người thân được bảo lãnh trên 19 tuổi và không phải là người cao tuổi, thì người bảo lãnh hứa sẽ hỗ trợ (những) người được bảo lãnh trong một thời gian quy định, (những) người được bảo lãnh phải hứa sẽ nỗ lực hết sức để có thể tự túc.
 3. Người bảo lãnh phải có:
  ♦ Cư trú thực tế tại Canada; hoặc là
  ♦ Đối với công dân Canada bảo lãnh vợ / chồng, người bạn đời chung sống, vợ / chồng hoặc con cái phụ thuộc, có ý định cư trú tại Canada vào thời điểm thành viên gia đình được bảo lãnh đến Canada với tư cách thường trú nhân.
 4. Ngoài ra, người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên, lý lịch tư pháp trong sạch, tài chính tốt, không bị lệnh trục xuất (nếu là thường trú nhân), và không bị buộc tội nghiêm trọng.
error: Content is protected !!