fbpx
T2-T6 08:30-17:30
info@euimmi.vn
+84 96 167 56 50
Category

Uncategorized

Đề Cử Tỉnh Bang SINP – International Skill Worker – Employment Offer

Chương trình định cư Canada đề cử tỉnh bang SINP – International Skill Worker – Employment Offer Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) là Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng...
Read More →