Úc miễn phí/hoàn phí một số loại visa nhập cảnh - EU Immi

Úc miễn phí/hoàn phí một số loại visa nhập cảnh

Bộ Nội vụ Úc vừa đưa ra thông báo thay đổi phí cấp visa, theo đó một số loại visa sẽ được miễn phí hoặc được hoàn tiền. Trong đó phổ biến nhất là visa du lịch và Working Holiday.

Ý nghĩa của việc thay đổi này nhằm duy trì hình ảnh nước Úc và thu hút du khách, đồng thời hi vọng lấp đầy sự thiếu hụt lao động tay nghề trong một số lĩnh vực.

1. Visa du lịch

Người giữ visa du lịch đang ở nước ngoài và visa đã hết hạn (hoặc sẽ hết hạn trong khoảng tháng 3/2020 – 12/2021) sẽ được miễn phí xin cấp visa mới.

Theo đánh giá quyết định này sẽ giúp Úc thu về 45 tỷ đô từ mảng du lịch quốc tế khi những quy định hạn chế dịch bệnh được nới lỏng.

Chính phủ Úc hi vọng quyết định này sẽ khuyến khích du khách trở lại Úc khi biên giới được mở lại, vực dậy ngành du lịch và các công ty đang cố gắng cầm cự trong thời kỳ khó khăn, đồng thời giúp phát triển cho nền kinh tế.

2. Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday)

Người giữ visa lao động kỳ nghỉ không thể đến Úc hoặc đã rời Úc sớm do dịch Covid-19 sẽ được miễn phí khi nộp hồ sơ xin visa quay lại Úc.

Trong trường hợp người giữ loại visa này không thể quay lại Úc do đã quá tuổi theo quy định, có thể làm đơn yêu cầu hoàn lại phí visa đã đóng.

Những người đến Úc bằng visa này là nguồn đóng góp chính vào ngành du lịch của Úc (khoảng 3 tỷ đô/năm) đồng thời cũng giúp lấp đầy sự thiếu hụt lao động, đặc biệt là ở vùng nông thôn nước Úc.

Nhưng thay đổi này là một phần trong những biện pháp đã được chính phủ Úc công bố trong ngân sách năm nay, bao gồm cho phép những người giữ visa lao động kỳ nghỉ ở lại Úc lâu hơn để hỗ trợ những ngành chủ chốt như y tế, chăm sóc cao niên, chăm sóc người khuyết tật, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

3. Visa đến Úc theo Chương trình lao động vụ mùa

Những người giữ visa này sẽ được hoàn tiền nộp visa nếu visa của họ được cấp trước ngày 20/3/2020 và không thể trở lại Úc do Covid-19

4. Visa lao động tay nghề tạm trú

Do những hạn chế về đi lại, nên có rất nhiều người giữ visa tay nghề ngắn hạn không thể đến Úc, hoặc phải quay về nước do Covid-19 thì cũng được miễn phí khi nộp lại hồ sơ xin visa tiếp theo.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tìm kiếm các lao động tay nghề, chính phủ Úc sẽ miễn phí visa cho những di dân tay nghề được chủ nhân bảo lãnh tạm thời khi nộp đơn xin visa mới.

Đơn xin visa lao động tay nghề tiếp theo sẽ vẫn phải đáp ứng yêu cầu về kiểm tra thị trường lao động nhằm bảo đảm người dân Úc được ưu tiên có việc làm trước.

5. Visa bạn đời

Loại visa này cho phép người giữ visa được đến Úc 9 tháng để kết hôn với một công dân hoặc một thường trú nhân Úc. Họ sẽ được hoàn phí nếu không thể đến Úc trước khi visa hết hạn do quy định hạn chế đi lại bởi dịch Covid-19.

Việc hoàn tiền nhằm giúp cho những người này có thể tiếp tục xin loại visa khác để đến Úc, đồng thời hoãn việc kết hôn đến khi những hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Đối với những người có visa đã hết hạn thì đơn xin cấp visa mới sẽ được ưu tiên. Việc gia hạn visa sẽ được áp dụng cho những ai giữ visa bạn đời vẫn còn hiệu lực.

error: Content is protected !!