Trẻ em Canada được chính phủ cấp dưỡng đến $6.400 CAD mỗi năm - EU Immi

Trẻ em Canada được chính phủ cấp dưỡng đến $6.400 CAD mỗi năm

Ngân sách năm 2016 đề xuất giới thiệu Chương trình cấp dưỡng Trẻ em Canada (CCB), thay thế cho Phúc lợi Chăm sóc Trẻ em Toàn cầu (UCCB) và Trợ cấp Thuế Trẻ em Canada (CCTB). Bắt đầu từ tháng 7 năm 2016, Chương trình cấp dưỡng Trẻ em Canada mới sẽ cung cấp khoản trợ cấp hàng năm tối đa $6.400 đô la CAD cho mỗi trẻ em dưới sáu tuổi và $5.400 CAD cho mỗi trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Trợ cấp sẽ được miễn thuế và được trả hàng tháng cho các gia đình đủ điều kiện. Người Canada đã nhận được UCCB hoặc CCTB thì không cần phải nộp đơn xin trợ cấp mới này.

1. Chương trình cấp dưỡng Trẻ em Canada là gì?

Theo phúc lợi này chính phủ sẽ cấp khoản trợ cấp hàng năm tối đa là 6.400 đô la cho mỗi trẻ em dưới sáu tuổi và 5.400 đô la cho mỗi trẻ em từ 6 đến 17. Lợi ích trẻ em Canada sẽ là:

  • Trợ cấp miễn thuế được trả hàng tháng cho các gia đình đủ điều kiện;
  • Được trả trong khoảng thời gian 12 tháng từ tháng 7 của một năm đến tháng 6 năm sau ( vd: bắt đầu từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017);
  • Trợ cấp sẽ giảm dần bắt đầu khi thu nhập ròng gia đình được điều chỉnh (AFNI) vượt quá 30.000 đô la; và
  • Đối với người Canada hiện đang nhận UCCB hoặc CCTB sẽ được tự động điều chỉnh sang nhận khoản trợ cấp mới này
2. Chương trình cấp dưỡng Trẻ em Canada có bao gồm trong thu nhập không?

Không. Số tiền bạn nhận được sẽ không được tính vào thu nhập và sẽ không ảnh hưởng đến các lợi ích được kiểm tra thu nhập của bạn như thuế hàng hóa và dịch vụ / tín dụng thuế bán hàng.

3. Nếu tôi hiện không nhận được bất kỳ lợi ích trẻ em liên bang nào từ CRA, làm thế nào để tôi nộp đơn xin Cấp dưỡng Trẻ em Canada?

Nếu bạn hiện không nhận được bất kỳ lợi ích trẻ em nào từ CRA và bạn có con dưới 18 tuổi, bạn có thể đăng ký Trợ cấp Trẻ em Canada bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến Đăng ký nhận trợ cấp trẻ em trên tài khoản của tôi” . Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Mẫu RC66, Đơn xin Trợ cấp Trẻ em Canada” . Để biết thêm thông tin, hãy đi đến Cách đăng ký .

4. Cấp dưỡng trẻ em Canada được tính như thế nào?

Khoản cấp dưỡng hàng năm tối đa cho trẻ em dưới sáu tuổi là $6.400 CAD và $5.400 CAD cho mỗi trẻ em từ 6 đến 17 tuổi.

Lợi ích này sẽ bắt đầu giảm (giảm dần) nếu thu nhập ròng gia đình được điều chỉnh lớn hơn 30.000 đô la. Tỷ lệ giảm trừ sẽ được xác định bởi số trẻ em đủ điều kiện trong gia đình bạn và thu nhập ròng gia đình được điều chỉnh (AFNI) của bạn như được nêu trong bảng dưới đây.

Số trẻ đủ điều kiện     AFNI trên 30.000 đô la  và lên tới 65.000 đô la  AFNI hơn 65.000 đô la
1 con 7,0 3,2
2 trẻ em 13,5 5,7
3 trẻ em 19,0 8,0
4 trẻ em trở lên 23,0 9,5

Ví dụ: một gia đình có thu nhập ròng gia đình được điều chỉnh là 80.000 đô la và hai trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có khoản trợ cấp hàng năm là 12.800 đô la sẽ giảm trừ dựa trên tổng số tiền sau đây:

  • 13,5% thu nhập ròng gia đình được điều chỉnh trong khoảng từ 30.000 đến 65.000
    đô la (35.000 × 13,5% = 4,725 đô la); và
  • 5,7% thu nhập ròng gia đình được điều chỉnh trên mức $ 65.000 ($ 15.000 × 5,7% = $ 855)

Do đó, gia đình sẽ nhận được Trợ cấp Trẻ em Canada hàng năm là $ 7.220 ($ 12,800 – $ 5,580) hoặc $ 601,66 mỗi tháng.

Số tiền cấp dưỡng sẽ được chia đều và gửi đến các gia đình hàng tháng. Những gia đình có thu nhập sau thuế dưới 30.000 CAD/năm sẽ được nhận mức cấp dưỡng tối đa, trong khi những gia đình có thu nhập ròng trên 200.000 CAD/năm sẽ không còn được nhận trợ cấp từ chính phủ.

Đây là một trong những chính sách xã hội tham vọng nhất được thực hiện tại Canada trong nhiều thập kỷ trở lại đây và được kỳ vọng sẽ giúp 300.000 trẻ em Canada thoát khỏi cảnh nghèo, đồng thời có thể kích thích nền kinh tế.

Nguồn: Chính phủ Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!