Top 10 ngành nghề có nhu cầu nhân lực nhiều nhất hiện nay - EU Immi

Top 10 ngành nghề có nhu cầu nhân lực nhiều nhất hiện nay

Canada hiện đang từ bỏ yêu cầu xin cho Labour Market Impact Assessment (LMIA) trong một số ngành nghề ưu tiên cao.

Kể từ ngày 20 tháng 3, các yêu cầu tuyển dụng tối thiểu cho các ứng dụng LMIA đang chờ xử lý và trong tương lai sẽ được miễn cho 10 nghề nghiệp sau:

  • Người bán lẻ và bán buôn (NOC 6331)
  • Tài xế xe tải vận chuyển (NOC 7511)
  • Nhà thầu dịch vụ nông nghiệp, giám sát trang trại và công nhân chuyên ngành chăn nuôi (NOC 8252)
  • Công nhân nông trại tổng hợp (NOC 8431)
  • Công nhân nhà trẻ và nhà kính (NOC 8432)
  • Thu hoạch lao động (NOC 8611)
  • Công nhân nhà máy cá và hải sản (NOC 9463)
  • Lao động trong chế biến thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm liên quan (NOC 9617)
  • Lao động chế biến cá và hải sản (NOC 9618)
  • Thịt công nghiệp và máy cắt thịt, gia cầm và công nhân liên quan (NOC 9462)
error: Content is protected !!