Tóm tắt Bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 06/2022 - EU Immi

Tóm tắt Bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 06/2022

Trong visa bulletin tháng 6/2022 (Bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 06) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã đánh C – nghĩa là “hiện tại/có sẵn” cho cả ngày hành động cuối cùng (bảng A) và ngày thụ lý đơn (bảng B) ở tất cả diện đầu tư EB-5.

USCIS đã nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” (Các quốc gia trên thế giới). Theo đó, ngày hành động cuối cùng và ngày thụ lý đơn cho những Nhà Đầu Tư EB-5 cụ thể như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng
Ngày hành động cuối cùng là ngày mà USCIS sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của Nhà Đầu Tư trước ngày này sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

Ở bảng A – ngày hành động cuối cùng, USCIS đánh C cho cột “Các quốc gia trên thế giới” ở cả 2 hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và EB-5 gián tiếp vào Trung tâm Vùng. Điều này có nghĩa, tất cả các đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 ngay sau khi đủ điều kiện về mặt tài liệu mà không hề có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ ra số lượng visa phân bổ chi tiết cho từng diện EB-5 Trung tâm Vùng. Các số liệu này vẫn giữ nguyên, tương tự như trong bản tin tháng 4. Cụ thể:

Visa khu vực nông thôn: 20%
Visa khu vực thất nghiệp cao: 10%
Visa dự án cơ sở hạ tầng: 2%

Bảng B – Ngày thụ lý đơn
Ngày thụ lý đơn là thời gian cho biết Nhà Đầu Tư có thể nộp đơn cho National Visa Center – Trung Tâm thị thực Quốc gia.

Tương tự bảng A, USCIS cũng đánh C cho cột “Các quốc gia trên thế giới” ở 2 hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và EB-5 gián tiếp qua Trung Tâm Vùng. Điều này cũng có nghĩa là tất cả các đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 ngay sau khi đủ điều kiện về mặt tài liệu, không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Chương trình Trung tâm Vùng đã bước qua hạn 60 ngày chuẩn bị. Cùng chờ đợi những tín hiệu tích cực khi USCIS bắt đầu nhận đơn I-526 liên quan đến trung tâm vùng được nộp mới.

?Với nhiều năm kinh nghiệm, EU Immi đã giúp rất nhiều khách hàng thành công trở thành công dân Hoa Kỳ và hưởng những quyền lợi tốt nhất. Liên hệ để được tư vấn cụ thể miễn phí giúp bạn lựa chọn một hướng đi tiết kiệm và an toàn.
☎ ???????: ????.???.???
EU Immi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu thực hiện chương trình định cư Châu Âu, Mỹ, Canada cho người Việt.

error: Content is protected !!