Tin nóng: CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRUNG TÂM VÙNG DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC MỞ LẠI VÀO NGÀY 11 THÁNG 3 - EU Immi

Tin nóng: CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRUNG TÂM VÙNG DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC MỞ LẠI VÀO NGÀY 11 THÁNG 3

Dường như các dự đoán về Chương trình Trung tâm vùng sẽ mang đến nhiều tin vui cho các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam sau gần 9 tháng chờ đợi!

Đêm qua giờ Việt Nam, văn bản cuối cùng của đạo luật Cải Cách và Liêm chính EB-5 năm 2002 đã được chia sẻ rộng rãi, hiện văn bản luật đã được đính kèm trong gói ngân sách của bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) và sẵn sàng cùng trong gói Ominibus, dự kiến gói Omnibus sẽ được Hạ viện thông qua vào thứ 3 giờ Mỹ tức đêm nay giờ Việt Nam, bỏ phiếu tại Thượng viện vào thứ 4 và chính thức thông qua vào thứ 6 ngày 11/3 giờ Mỹ (tức thứ 7 giờ Việt Nam).

TỔNG QUAN VỀ ĐẠO LUẬT CẢI CÁCH VÀ LIÊM CHÍNH EB5 NĂM 2022
– Thời hạn uỷ quyền lại: 5 năm (tới 30/9/2027)
– Số tiền đầu tư:
$800,000 (TEA); $1.050,000 (non-TEA). Vào năm 2027 và cứ sau 5 năm, số tiền đầu tư EB-5 sẽ được tự động điều chỉnh. Hiệu lực ngay sau kí ban hành luật
– Visas Dành riêng & Bảo lưu visa:
Trong số 10.000 visa hàng năm, 20% dành cho dự án khu vực nông thôn, 10% dành cho dự án thuộc khu vực đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ. Bất kỳ thị thực nào chưa sử dụng trong năm tài chính sẽ vẫn được phân bổ cho cùng danh mục đó vào năm tiếp theo (sau đó, nếu vẫn chưa sử dụng, sẽ được cung cấp cho tất cả các đơn xin EB-5).
– TEA – Các khu vực điều tra dân số liền kề và liền kề cho các khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao:
Khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao đối với mỗi cụm dân số hiện hành và bất kỳ khu vực lân cận nào mà NCE (Doanh nghiệp nhà đầu tư vào) chủ yếu hoạt động kinh doanh và có tỷ lệ thất nghiệp trung bình không thấp hơn 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình của cả nước.
– Chỉ định vùng TEA và thời hạn vùng TEA:
TEA sẽ chỉ được chỉ định bởi DHS (Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ) hoặc các quan chức liên bang khác. Chính quyền tiểu bang và địa phương không thể chỉ định TEA. Chỉ định TEA kéo dài trong 2 năm và có thể được gia hạn trong khoảng thời gian 2 năm.
– TEA – Dự án cơ sở hạ tầng:
Một dự án được quản lý bởi một tổ chức chính phủ (liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) và là tổ chức tạo việc làm nhận đầu tư vốn EB-5 từ doanh nghiệp thương mại mới (NCE) theo Chương trình Trung tâm Khu vực hoặc từ NCE với tư cách tài trợ để duy trì, cải tạo hoặc xây dựng một dự án công trình công cộng.
– Xác định độ tuổi cho trẻ em (Chỉ dành cho những người có thẻ xanh có điều kiện; không có biện pháp bảo vệ thông thường khi hết tuổi)
Một trẻ em 21 tuổi và đã được nhận vào, tức là đã nhận được thẻ xanh có điều kiện, với tư cách là con của người bảo lãnh chính đã chấm dứt tình trạng có điều kiện, vẫn có thể được coi là một đứa trẻ dưới 21 tuổi (nếu vẫn chưa kết hôn) để nộp đơn I-829 kiến nghị xóa bỏ điều kiện để nhận thẻ xanh vĩnh viễn
– Ưu tiên xử lý cho khu vực vùng nông thôn
USCIS ưu tiên xử lý và xét xử các đương đơn đầu tư vào dự án thuộc khu vực nông thôn
– Nộp hồ sơ đồng thời
Nếu thị thực visa dành cho nhà đầu tư có chấp thuận I-526 ở một quốc gia (nơi nhà đầu tư sinh ra) có sẵn, nhà đầu tư đó có thể nộp đồng thời đơn I-526 và đơn I-485 để chuyển đổi tình trạng
– Tạo việc làm đối với dự án qua Trung tâm vùng:
Trong số công việc yêu cầu được tạo ra, cho phép 90% công việc là gián tiếp (tính toán theo mô hình kinh tế) và 10% là công việc trực tiếp. Nếu một dự án có hoạt động xây dựng kéo dài dưới 2 năm thì chỉ 75% công việc gián tiếp được tính.
– Các khoản đầu tư EB-5 không thể được sử dụng để mua trái phiếu
NCE không được sử dụng vốn EB-5 để mua trái phiếu địa phương hoặc bất kỳ trái phiếu nào khác, nếu trái phiếu đó được cung cấp cho công chúng.
– Nguyên tắc tái đầu tư vốn không có cổ phiếu hoặc trái phiếu
DHS sẽ ban hành các quy định mới về tái đầu tư vốn EB-5. Nhưng Đạo luật cải cách EB-5 năm 2022 cho phép tái đầu tư vốn EB5 ở bất kỳ đâu ở Hoa Kỳ (bất kể Trung tâm khu vực hoặc địa điểm của NCE) nếu (1) NCE đã thực hiện kế hoạch kinh doanh một cách thiện chí mà không có thay đổi quan trọng; (2) NCE đã tạo đủ việc làm cho tất cả các nhà đầu tư của NCE; (3) JCE đã hoàn trả vốn đã triển khai ban đầu trong dự án ban đầu; và (4) vốn được duy trì ở mức rủi ro và không được đầu tư vào các khoản đầu tư thụ động, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
– Yêu cầu về nguồn vốn
Nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh nguồn vốn hợp pháp cho vốn EB-5 cộng với bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng để thanh toán chi phí và lệ phí hành chính. Tài liệu bao gồm bất kỳ và tất cả các tờ khai thuế đã nộp trong 7 năm qua. Đối với quà tặng và khoản vay, quà tặng và tiền vay không được sử dụng trừ khi những khoản tiền đó được tặng / cho vay một cách thiện chí và không được tặng / cho vay để vượt qua bất kỳ giới hạn nào về nguồn cho phép. Các nhà tài trợ và người cho vay phải cung cấp tài liệu SOF tương tự, ngoại trừ các khoản tiền được ngân hàng cho vay.
– Giữ lại ngày ưu tiên
Nếu một Trung tâm vùng, NCE hoặc JCE bị chấm dứt hoặc từ chối tham gia Chương trình EB-5, thì nhà đầu tư EB-5 có thể giữ lại ngày ưu tiên của mình (và ngăn không cho người thụ hưởng là trẻ em quá tuổi) nếu, trong vòng 180 ngày, NCE của nhà đầu tư liên kết với một Trung tâm vùng đã được phê duyệt khác, hoặc nhà đầu tư thực hiện đầu tư đủ điều kiện vào một NCE mới khác.
– Luật bất hồi tố, bảo vệ nhà đầu tư EB5
Đối với bất kỳ đơn yêu cầu nào được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, UCIS sẽ tiếp tục xử lý đơn I-526 và I-829 ngay cả khi Chương trình Trung tâm vùng EB-5 hết hiệu lực. Chương trình không có hiệu lực không phải là cơ sở để từ chối, và DHS sẽ không đình chỉ hoặc chấm dứt việc cấp thị thực cho các đơn xin được chấp thuận.
– Các biện pháp liêm chính
Đạo luật EB-5 năm 2022 bao gồm một số biện pháp về tính toàn bộ của chương trình, bao gồm:
• Thành lập Quỹ Liêm chính $ 10-20,000 / năm cho mỗi Trung tâm vùng (tùy thuộc vào số lượng nhà đầu tư) 1,000 đô la do các nhà đầu tư EB-5 trả, ngoài phí nộp đơn I-526
• Các Trung tâm vùng phải nộp mẫu I-924 / I-526 trước khi bất kỳ nhà đầu tư nào nộp đơn I-526 cho dự án. Sự chấp thuận có giá trị ràng buộc trừ khi có gian lận hoặc thay đổi quan trọng.
• Các Trung tâm vùng phải thông báo kịp thời cho USCIS về bất kỳ thay đổi cấu trúc quan trọng nào
• USCIS phải thực hiện các chuyến thăm địa điểm định kỳ tới Trung tâm vùng NCE và JCE
• Các Trung tâm vùng phải cung cấp báo cáo hàng năm cho USCIS và các nhà đầu tư của họ theo yêu cầu, hạch toán vốn nhà đầu tư và chứng nhận việc tuân thủ các yêu cầu của chương trình.
• Các Trung tâm vùng phải chứng nhận rằng họ có các chính sách và thủ tục hợp lý để tuân thủ luật chứng khoán của Hoa Kỳ và bảo vệ chống lại gian lận.
• DHS phải tiến hành kiểm tra lý lịch đối với một số người của các trung tâm vùng, NCE và các JCE liên quan, đồng thời cấm một số quyền sở hữu và sự tham gia của người nước ngoài vào các trung tâm vùng, NCE và các JCE liên quan.
• DHS có thể chấm dứt, bãi nại và áp dụng các hình phạt đối với các trung tâm vùng NCE và các JCE có liên quan và những người liên quan có liên quan vì vi phạm các quy định EB-5.
• Người quảng bá trực tiếp và bên thứ ba, bao gồm các đại lý di trú, được yêu cầu đăng ký với USCIS, chứng nhận việc tuân thủ EB-5 và các quy tắc chứng khoán của Hoa Kỳ, đồng thời tiết lộ các khoản phí nhận được cùng với mô tả về các dịch vụ được cung cấp.
• Các dự án EB-5 phải sử dụng một nhà quản lý quỹ hoặc thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập hàng năm
• Vốn EB-5 phải được duy trì trong các tài khoản không gộp chung
– Thủ tục khiếu nại
Nếu một trung tâm vùng hoặc nhà đầu tư EB-5 muốn phản đối sự từ chối, thu hồi, chấm dứt hoặc hình phạt do DHS / USCIS ban hành, trước tiên bên đó phải nộp đơn xin Văn phòng Kháng nghị Hành chính của USCIS xem xét phúc thẩm về mặt hành chính.
Điều này có nghĩa là cả trung tâm vùng và nhà đầu tư EB-5 đều không thể yêu cầu xem xét lại tư pháp (tức là phản đối quyết định của USCIS tại tòa án) cho đến khi quá trình xem xét hành chính hoàn tất.
– Thời gian xử lý
Đạo luật cải cách EB-5 năm 2022 yêu cầu USCIS thực hiện một nghiên cứu trong vòng 1 năm để xác định những điều chỉnh phí nào là cần thiết để USCIS có thể xét xử đơn xin EB-5 kịp thời (tức là phê duyệt I-526 trong vòng 90 ngày đối với các dự án TEA
Một lần nữa xin được chúc mừng các nhà đầu tư EB5 Việt Nam, cơ hội tiếp tục xử lý hồ sơ của quý anh chị đang tới rất gần!

error: Content is protected !!