Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất đạo luật hiện đại hóa toàn diện trong chương trình EB-5 - EU Immi

Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất đạo luật hiện đại hóa toàn diện trong chương trình EB-5

 

Vào ngày 5 tháng 11, 2019, Thượng nghị sĩ Graham (R-SC), Rounds (R-SD) và Cornyn (R-TX) đã giới thiệu về Đạo Luật Hỗ Trợ Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư (Immigrant Investor Program Relief Act). (Đạo luật ,S. 2778) nhằm đề xuất cải tiến dài hạn để hiện đại hóa chương trình EB-5 phù hợp với các nguyên tắc của ngành và thị trường. Đạo luật phản ánh sự thỏa hiệp công bằng giữa các bên liên quan ở nông thôn và thành thị, cung cấp những lợi thế thị trường quan trọng cho các khu vực khó khăn tại nông thôn và thành thị, đồng thời tạo cơ hội cho các dự án khu vực trung tâm.

Đạo luật bao gồm các điều khoản chính:

 • Định nghĩa lại vùng việc làm trọng điểm(Targeted Employment Area (TEA)) dựa trên định nghĩa khu vực nông thôn và định nghĩa khu vực đô thị khó khăn.
 • Điều chỉnh số tiền đầu tư .
 • Chính sách dành riêng cho khu vực tạo việc làm trọng điểm.
 • Luật chuyển đổi theo những yêu cầu của chương trình mới.
 • Các biện pháp liêm chính đối với an ninh Quốc gia và ngăn chặn gian lận

 

 

Thời hạn cấp phép lại : Chương trình được kéo dài trong 6 năm cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.

 1.  Định nghĩa vùng việc làm trọng điểm(Targeted Employment Area (TEA)) dựa vào hai định nghĩa:

 Định nghĩa khu vực nông thôn: thuật ngữ “khu vực nông thôn” nghĩa là bất kì khu vực nào:

 • nằm ngoài biên giới của bất kỳ thành phố hay thị trấn có dân số 20,000 người hoặc hơn, và
 • nằm ngoài khu vực thống kê đô thị, hoặc
 • nằm trong bất kỳ vùng điều tra dân số mà lớn hơn 100 dặm vuông (1 dặm vuông = 2,589998 km2) trong khu vực và mật độ dân số ít hơn 100 người trên mỗi dặm vuông.

Định nghĩa khu vực đô thị khó khăn (khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao) :Các khu vực việc làm trọng điểm được xác định khi một đơn vị phân khu điều tra dân số của khu vực đó được Bộ Ngân khố Hoa Kỳ xếp loại là”Vùng Cơ hội Đủ điều kiện” dựa theo Đạo luật Việc làm và Giảm thuế.(Tax cuts and Jobs Act).

2. Số tiền đầu tư 

 • Thiết lập và duy trì mức chênh lệch $100,000  giữa hai mức đầu tư
 • Mức đầu tư tối thiểu cho khu vực việc làm trọng điểm (TEAs) là $1,000,000
 • mức đầu tư mới cho khu không phải khu vực việc làm trọng điểm (TEAs) là $1,100,000 .

(những mức này điều chỉnh theo lạm phát trong tương lai.)

3. Chính sách dành riêng cho khu vực tạo việc làm trọng điểm:

 • 15% thị thực cho nông thôn
 • 15% thị thực cho thành thị khó khăn
 •  Vào cuối mỗi năm, các thị thực chưa sử dụng sẽ được gia hạn vào nhóm thị thực tiềm năng để xét duyệt cho các dự án ở năm kế tiếp. 
 • Chính sách sẽ được áp dụng đối với các đơn I-526 ngay sau khi luật có hiệu lực nhưng sẽ không có hiệu lực trở về trước đối với những đơn xin đang trong thời gian chờ vào ngày luật ban hành có hiệu lực

4. Luật chuyển đổi theo những yêu cầu của chương trình mới

 •  Sau 90 ngày luật mới ban hành có hiệu lực, các đơn I-526 còn tồn đọng sẽ không bị áp dụng mức đầu tư mới của luật mới. Nhưng các kiến nghị tồn đọng đã bị từ chối và phải nộp lại đơn sau khi luật ban hành thì sẽ phải chịu mức đầu tư mới theo luật mới.
 • Hỗ trợ đơn tồn đọng và nguồn doanh thu bổ sung được đề xuất- Cam kết thúc đẩy và cấp giấy phép làm việc.
 • Với những đơn tồn đọng đang trong thời gian chờ (khoảng 30,000 đơn) nên có lựa chọn trả phí để cho đương đơn và người phụ thuộc đi đến Hoa Kỳ du lịch và làm việc nếu như họ có đơn I-526 được chấp thuận và đã chờ ba năm.
 • Các khoản thu từ phí cải thiện và phí tồn đọng từ chương trình EB5 nên được giữ riêng để Quốc Hội sử dụng vào các chương trình có lợi cho quốc gia.
 • Tất cả các kiến nghị của nhà đầu tư mới sẽ được yêu cầu trả thêm 50,000 $, số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ mới của chính phủ
 • Quỹ đầu tư quốc gia (SWF) – Vốn của Quỹ Đầu Tư Quốc Gia trong các dự án cũng được tài trợ bởi vốn EB-5.
 •  Xử lý cao cấp cho các trường hợp đã nộp đơn 120 ngày: trả phí 50,000 usd áp dụng đối với cả nhà đầu tư và dự án.
 • Nguồn thu nhập mới quan trọng cho Quốc Hội và Cơ quan.50,000 đô la cho phí cải thiện chương trình và phí xử lý cao cấp

5. Các biện pháp liêm chính đối với an ninh Quốc gia và ngăn chặn gian lận 

 • Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cung cấp thẩm quyền để tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự và lấy thông tin sinh trắc học từ các cá nhân tham gia chương trình trung tâm vùng (regional center program).
 • Thiết lập thẩm quyền mới cho Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) để ngăn cấm các cá nhân, đình chỉ hoặc chấm dứt trung tâm vùng dựa trên việc không tuân thủ chương trình.
 • Làm rõ thẩm quyền của Bộ An ninh nội địa Mỹ để từ chối và thu hồi các kiến nghị của nhà đầu tư nhập cư vì những lí do gian lận, trình bày sai hoặc lo ngại về an ninh Quốc gia.
 • Thành lập Quỹ bền vững EB-5 để cung cấp giám sát chương trình nghiêm ngặt, sẽ được tài trợ bởi những người tham gia chương trình trung tâm vùng
 • tạo ra biên bản kỹ lưỡng hằng năm và thủ tục tính toán cho các nhà khai thác trung tâm vùng.
 • Thực thi các yêu cầu mới nghiêm ngặt đối với bên thứ ba quảng bá tiếp thị hoặc thúc đẩy các dự án đầu tư trung tâm vùng.
 • Cung cấp cho Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) các công cụ điều tra được cải tiến để đảm bảo rằng các quỹ của nhà đầu tư có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp và đúng luật.
 • Các quy định để đảm bảo rằng cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tham gia một cách phù hợp và không ưu đãi với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến chương trình EB-5. 
 • Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ cải cách tuân thủ các giao dịch được bảo hiểm theo Đạo luật hiện đại hóa đánh giá rủi ro đầu tư nước ngoài (FIRRMA).

nguồn :www.natlawreview.com

 

 

 

error: Content is protected !!