Thông tin chung về thị thực cư trú tự do của Ý - EU Immi

Thông tin chung về thị thực cư trú tự do của Ý

  Phạm vi: Thị thực Cư trú Tự do (Residenceenza elettiva) cho phép đương đơn và gia đình
nhập cảnh vào Ý với chuyến thăm dài hạn mở ra cánh cửa cho những người nước ngoài có
ý định chuyển đến Ý, những người có khoản thu nhập thụ động và tự chủ tài chính mà không
cần làm việc ở Ý.

Yêu cầu: Đương đơn phải nộp đủ bằng chứng tài chính phù hợp và cơ sở lưu trú ở Ý (thuê
hoặc sở hữu) và các nguồn tài chính để hỗ trợ bản thân, hiện tại trên 32.000 € mỗi năm/một
đương đơn.

Chứng minh thu nhập: Các nguồn thu nhập phải có được từ nguồn thu liên tục đều
đặn (thu nhập hằng năm, tháng, quý , lương hưu), quyền sở hữu tài sản và các hoạt động kinh
tế – tài chính ổn định nhưng KHÔNG phải từ việc làm chính thức. Các nguồn có thể lấy từ:
• trái phiếu / cổ phiếu trong các công ty
• tiền gửi ngân hàng, miễn là tiền ổn định có lãi hằng tháng
• cổ tức hoặc doanh thu từ quyền sở hữu của công ty
• lương hưu và quỹ hưu trí
• thu nhập từ bất động sản – quyền sở hữu bất động sản tạo ra thu nhập (tiền cho thuê)

Quy trình:
1. Nộp đơn xin Thị thực Cư trú Tự do tại Lãnh sự quán Ý ở nước sở tại
2. Đơn xin Giấy phép Cư trú tại Ý – Đăng ký cảnh sát (trong vòng 8 ngày kể từ ngày nhập cảnh
Ý với thị thực ở bước 1)
3. Đăng ký cư trú với Tòa thị chính (không bắt buộc nhưng được khuyến nghị)

Quyền lợi được hưởng:
– Giáo dục: giáo dục công lập miễn phí dành cho trẻ em cư trú tại Ý
– Dịch vụ Y tế Quốc gia: Tự nguyện trả phí để đăng ký với dịch vụ Y tế Quốc gia Ý

buyantibiotics24.net

, cấp quyền
truy cập gói bảo hiểm bao gồm bác sĩ gia đình, xét nghiệm chuyên khoa, nhập viện, v.v.

Thường trú nhân: người có giấy phép cư trú tự chọn có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú
của Châu Âu cho người cư trú dài hạn sau 5 năm cư trú hợp pháp tại Ý. Cung cấp rằng họ đã
đăng ký là cư dân và đã dẫn tờ khai thuế Quyền công dân: sau 10 năm cư trú hợp pháp ở Ý,
một cá nhân sẽ đủ điều kiện đăng ký nhập quốc tịch Ý.

Chính sách thuế
Một cá nhân có được thị thực cư trú tự do sẽ không phải trả thuế ở Ý nếu không đăng ký tại Tòa thị chính (Comune) của nơi sinh sống và sống ở Ý ít hơn 183 ngày trong năm và không có ở nơi cư trú thường xuyên.

error: Content is protected !!