Thống kê và đánh giá về số liệu đơn I-526 trong quý 3, 2019 - EU Immi

Thống kê và đánh giá về số liệu đơn I-526 trong quý 3, 2019

 

USCIS đã công bố số liệu thống kê hàng quý của quý 3 năm tài chính (FY) 2019 (tháng 4 – tháng 6) về xu hướng xét duyệt đơn I-526. Tóm tắt dữ liệu chính như sau:

Đơn I-526 được nộp

Chỉ có 3,003 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn thỉnh cầu I-526 cho USCIS trong ba quý đầu năm tài chính liên bang 2019, đây là con số thấp nhất về lượng hồ sơ I-526 trong tám năm qua.

Đơn I-526 được xem xét 

Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Di dân (IPO) đã xét xử 4.127 đơn I-526 trong ba quý đầu năm 2019, giảm đáng kể 62% so với năm trước.

Tỷ lệ phê duyệt

Tỷ lệ phê duyệt trung bình của đơn I-526 cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong quý 3/2019. Chỉ 58% các đơn I-526 xét xử trong quý 3 được IPO chấp thuận, tỷ lệ phê duyệt thấp nhất trong 14 năm qua.

Thời gian chờ

Tính đến cuối quý 3 năm tài chính 2019 (ngày 30 tháng 6 năm 2019), số lượng đơn I-526 đang chờ xử lý tại IPO là 13.070 đơn, về cơ bản không thay đổi so với cuối quý trước.

>>Xem bài viết gốc trên website IIUSA – Hiệp hội đầu tư Hoa Kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!