Thống kê đơn I-526 và I-829 cho quý III của năm tài chính 2021 - EU Immi

Thống kê đơn I-526 và I-829 cho quý III của năm tài chính 2021

USCIS đã công bố thống kê hàng quý cho tất cả các loại đơn đăng ký và đơn bảo lãnh cho quý ba của năm tài chính (FY) 2021 (ngày 1 tháng 4 – ngày 30 tháng 6 năm 2021), bao gồm dữ liệu mới nhất cho Mẫu đơn I-526, đơn I-829 ,đơn I-924 và đơn I-924A.

 Dưới đây là thông tin chi tiết số liệu đơn I-526 và I-829 quý 3/2021 của chương trình:

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐƠN I-526 QUÝ III/2021

Thống kê số liệu đơn I-526 quý 3/2021 chương trình EB-5 do USCIS phát hành
Thống kê số liệu đơn I-526 quý 3/2021 chương trình EB-5 do USCIS phát hành

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỮ LIỆU CHÍNH

Số lượng đơn được nộp

 • 169 đơn I-526 được nộp trong Q3 FY2021. Như vậy tổng cộng 358 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526 trong 3 quý năm tài chính (FY) 2021 (1/10/2020 – 30/6/2021), giảm 92% so với cùng kỳ năm 2020.
 • Tuy nhiên, con số này có thể được báo cáo không đầy đủ vì theo Văn phòng Chiến lược và Chính sách của USCIS, cơ quan này đã nhận được 445 đơn I-526 chỉ trong tháng 6.

Số lượng đơn đã xử lý

 • 727 đơn I-526 đã được xử lý trong quý 3/2021, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.
 • Năng suất xử lý các trường hợp I-526 của USCIS tiếp tục giảm so với quý 1 và 2/2021.

Tỷ lệ phê duyệt đơn I-526

 • Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-526 đã giảm 4%, từ mức 81% trong quý 2 xuống 77% trong quý 3 năm 2021.
 • Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận I-526 trung bình trong 24 tháng là 78%, trong khi tỷ lệ trung bình trong 36 tháng là 81%.
 • Tuy nhiên tỷ lệ phê duyệt các đơn I-526 đã được cải thiện đáng kể trong các quý gần đây so với mức chỉ 63% trong quý 3/2020 và sau một loạt các yêu cầu RFE (Request for Evidence) vào năm 2020. Đây là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ I-526 trước đó và đang đợi phê duyệt.

Số đơn I-526 tồn đọng

 • Tổng cộng 12.798 đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS sau khi Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 hết hạn sau ngày 30/6/2021.
 • USCIS đã thông báo ngừng xử lý các đơn I-526 đầu tư gián tiếp qua Trung tâm khu vực trong thời gian Chương trình tạm dừng. Nghĩa là, phần lớn 12.798 đơn I-526 này sẽ đợi đến khi Quốc hội ủy quyền lại Chương trình mới tiếp tục được xử lý.

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐƠN I-829 QUÝ III/2021

Thống kê số liệu đơn I-829 quý 3/2021 chương trình EB-5 do USCIS phát hành

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỮ LIỆU CHÍNH

Số lượng đơn được nộp:

 • 1.249 đơn I-829 đã được nộp trong Quý 3 năm tài chính 2021, mức cao nhất trong lịch sử của Chương trình EB-5.
 • Trong ba quý đầu tiên của năm tài chính 2021, 2.507 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829, tăng 6% so với năm ngoái.

Số đơn được xử lý:

 • Trong quý 3 năm tài chính 2021, USCIS đã xét xử 448 đơn I-829, giảm 26% so với quý trước và giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
 • Trung bình, USCIS đã hoàn thành 193 trường hợp I-829 mỗi tháng trong năm FY2021.

Tỷ lệ phê duyệt Đơn I-829:

 • Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-829 là 90% trong quý 3 năm tài chính 2021, giảm 4% so với quý trước nhưng vẫn ở mức tương đối cao.

Số đơn I-829 tồn đọng:

 • Khi Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, tổng số 11.160 trường hợp I-829 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS. Số lượng đơn I-829 tồn đọng tăng 8% so với quý trước.

Một tin vi dành cho các nhà đầu tư EB-5, chính quyền Tổng thống Biden và tân giám đốc USCIS – Bà Ur Jaddou đã đưa ra nhiều cam kết nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của cơ quan này, cũng như đẩy nhanh thời gian thụ lý và giảm lượng hồ sơ tồn đọng. Thời gian thụ lý hồ sơ diện EB5 hiện đang rất nhanh chóng. Với những tín hiệu tích cực này, hy vọng thêm nhiều gia đình nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận được đơn I-526, hẹn lịch phỏng vấn trong thời gian tới.

Hiện tại, EB-5 vẫn là lựa chọn tốt nhất cho quý nhà đầu tư muốn đi đến thẳng quyền thường trú nhân Mỹ. Qua đó cả gia đình của nhà đầu tư bao gồm vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được hưởng mọi quyền lợi giáo dục, y tế, phúc lợi như người bản xứ và cơ hội nhập Quốc tịch Mỹ sau 5 năm. Liên hệ EU Immi để được tư vấn và cập nhật chính sách định cư Mỹ EB-5 mới nhất qua Hotline 0961.675.650.

error: Content is protected !!