Thị trường lao động Canada khởi sắc vào tháng 3 - EU Immi

Thị trường lao động Canada khởi sắc vào tháng 3

Nền kinh tế của Canada thậm chí còn tăng trưởng gần với mức trước đại dịch vào tháng Ba.

Số người có việc làm trong tháng 3 chỉ thấp hơn 1,5% so với tháng 2 năm 2020, tháng trước khi đại dịch xảy ra, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng khoảng 32%.

Mức tăng việc làm được nhìn thấy ở khắp các tỉnh, trong đó mức tăng lớn nhất là Ontario, Alberta, BC và Quebec. Nhiều công việc đã được phục hồi trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề như thương mại bán lẻ, dịch vụ ăn uống và lưu trú. Việc làm trong các dịch vụ thông tin, văn hóa và giải trí tăng lần đầu tiên kể từ tháng 9.

Việc làm trong các ngành có lượng người nhập cư cao

Những người nhập cư đã bị ảnh hưởng không đáng kể bởi đại dịch, một phần là do nhiều người làm việc trong các ngành công nghiệp đã cảm thấy gánh nặng của việc đóng cửa liên quan đến coronavirus. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp khó khăn này bắt đầu có sự trở lại.

Ví dụ, ngành thương mại bán lẻ sử dụng khoảng 450.000 người nhập cư, theo dữ liệu điều tra dân số năm 2016 . Những tổn thất trong tháng Giêng đã được bù đắp hoàn toàn vào tháng Ba.

Ngoài ra còn có thêm 21.000 người làm việc trong các dịch vụ lưu trú và ăn uống, tăng hơn 2%. Ngành công nghiệp này sử dụng khoảng 346.000 người nhập cư.

Xây dựng, sử dụng hơn 238.000 người nhập cư, đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của lĩnh vực sản xuất hàng hóa.

Cũng có nhiều tăng trưởng trong các ngành công nghiệp giàu người nhập cư như chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, sử dụng khoảng 523.000 người nhập cư và dịch vụ giáo dục nơi hơn 264.000 người nhập cư làm việc.

Những mức tăng này đều góp phần vào sự gia tăng việc làm quốc gia vào tháng trước.

Tỷ lệ việc làm cho những người nhập cư gần đây vẫn ổn định

Các hạn chế đi lại của Canada đã làm giảm số lượng người mới đến Canada xuống mức thấp kỷ lục. Vào năm 2020, chỉ có 184.000 người mới nhập cư trở thành thường trú nhân.

Thống kê Canada xem “những người nhập cư rất gần đây” là những người đã ở Canada ít hơn 5 năm. Do số lượng người nhập cư gần đây thấp hơn và tốc độ giảm dân số của họ nhanh hơn so với việc làm của họ, nên tỷ lệ việc làm vẫn ổn định đối với nhóm này. Trong ba tháng kết thúc vào tháng Ba, tỷ lệ việc làm cho những người nhập cư gần đây là khoảng 65%, ít thay đổi so với ba tháng kết thúc vào tháng Hai năm 2020.

error: Content is protected !!