Thị trường EB-5 sôi động trở lại với 32 Visa được cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu năm 2021 - EU Immi

Thị trường EB-5 sôi động trở lại với 32 Visa được cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu năm 2021

Thị trường EB-5 sôi động trở lại với 32 Visa được cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu năm 2021

Không giới hạn độ tuổi, không yêu cầu trình độ và ngoại ngữ, không yêu cầu kỹ năng quản lý, EB-5 đang là lựa chọn lý tưởng của nhiều nhà đầu tư nhằm lấy thẻ xanh cho cả gia đình.

1. Ombudsman Meeting: Cuộc họp quan trọng về EB-5 với IIUSA

Ombudsman là cơ quan thanh tra hoạt động độc lập với USCIS, chức năng thanh tra, giám sát, xử lý các vấn đề đầu tư cá nhân trong chương trình EB-5. Mặc dù tên gọi gắn liền với USCIS nhưng Ombudsman hoạt động độc lập và báo cáo trực tiếp với bộ an ninh nội địa Mỹ.

Vào ngày 17 tháng 2, IIUSA đã có buổi họp với Văn phòng Thanh tra CIS để thảo luận về các vấn đề và mối quan tâm với chính quyền USCIS về chương trình EB-5.

Theo đánh giá của nhà phân tích Suzanne Lazicki, sau cuộc gặp gỡ Ombusdman dường như không không đưa ra bất kỳ thông tin mới nào cho IIUSA, nhưng IIUSA đã cung cấp một tài liệu rất chi tiết và hữu ích nêu chi tiết các vấn đề về quy trình xử lý EB-5 và các vấn đề về chính sách (đặc biệt là với bản cập nhật Sổ tay chính sách gần đây về triển khai lại). Chuyên gia hy vọng rằng Thanh tra viên sẽ chuyển những đề xuất này này đến USCIS.

2. Thống kê tình hình cấp phát visa EB-5 hàng tháng

Trang Thống kê Phát hành Thị thực Nhập cư Hàng tháng trên trang web của DOS đã cho biết số lượng thị thực EB-5 đã được cấp tại các lãnh sự quán trong năm nay.
Từ tháng 10/2020 đến 1/2021, số lượng thị thực EB-5 được cấp thông qua quá trình xử lý lãnh sự cho các quốc gia gần với giới hạn: 0 đối với nhà đầu tư Trung Quốc, 7 đối với Ấn Độ và 32 đối với Việt Nam.
Đây là tín hiệu lạc quan đối với nhà đầu tư Việt Nam đang chờ visa cũng như các gia đình còn đang cân nhắc chưa quyết định đầu tư. Tiến độ xét duyệt cấp visa nhanh cho thấy USCIS đã có những bước thay đổi cải tiến đáng kể trước những thay đổi lớn sắp tới của chương trình.
error: Content is protected !!