Thay đổi đơn xin nhập cư Quebec cho năm 2021 - EU Immi

Thay đổi đơn xin nhập cư Quebec cho năm 2021

Quebec đang tăng phí xử lý nhập cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Sự gia tăng này diễn ra hàng năm và dựa trên sự thay đổi hàng năm của chỉ số tiêu dùng trung bình của tất cả các mặt hàng.

Các khoản tăng phí sau đây có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, ở Quebec:

  • Lệ phí cho những người nộp đơn chính đang nộp đơn với tư cách là công nhân lành nghề đã tăng từ $ 812 lên $ 822;
  • Lệ phí cho mỗi thành viên gia đình đi cùng với đương đơn chính đã tăng từ $ 176 lên $ 174;
  • Phí xác nhận lời mời làm việc lâu dài hoặc đánh giá tác động đối với thị trường lao động Quebec đã tăng từ $ 202 lên $ 205;
  • Phí cho những người nộp đơn nhập cư kinh doanh chính, bao gồm các nhà đầu tư Quebec, doanh nhân Quebec và người lao động tự do Quebec, đã tăng từ $ 15,763 lên $ 15,962 và từ $ 1,099 lên $ 1,113 tương ứng cho hai loại cuối cùng;
  • Lệ phí cho người lao động tạm thời và đơn đăng ký của sinh viên nước ngoài đã tăng từ $ 202 lên $ 205;
  • Đánh giá so sánh cho các nghiên cứu bên ngoài Quebec đã tăng từ $ 121 lên $ 123.

Các khoản phí trên liên quan đến chi phí xử lý đơn xin nhập cư vào Quebec. Khi bạn hoàn tất đơn xin nhập cư, bạn có thể được yêu cầu trả các khoản phí khác liên quan đến hồ sơ của mình, chẳng hạn như chi phí hỗ trợ tài liệu, bản dịch hoặc kiểm tra ngôn ngữ.

Sẽ có nhiều thay đổi hơn vào đầu năm sau

Quebec gần đây cũng đã thông báo những thay đổi liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký cho công dân nước ngoài theo Chương trình Sinh viên Quốc tế (ISP) và Chương trình Trải nghiệm Quebec (Program de l’expérience québécoise hoặc PEQ ).

Kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2021, tất cả các đơn đăng ký được nộp theo các chương trình này sẽ trở thành bắt buộc phải được chuyển qua online. Bộ Di trú của Quebec sẽ không chấp nhận đơn xin giấy tờ sau ngày đó nữa.

Các đơn đăng ký theo ISP sẽ phải được nộp trực tuyến thông qua Đơn đăng ký trực tuyến để được lựa chọn tạm thời cho các nghiên cứu .

Trong trường hợp các đơn đăng ký được nộp theo PEQ, dịch vụ trực tuyến dự kiến ​​sẽ có trên cổng thông tin Arrima vào khoảng giữa tháng Giêng. Tất cả các tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả đơn đăng ký và thanh toán phí, sẽ phải được thực hiện thông qua Arrima kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2021.

Quebec cũng đã thông báo rằng việc gửi online các tài liệu sẽ là bắt buộc đối với ba dự án thí điểm nhập cư vĩnh viễn mới sẽ được thực hiện vào năm 2021, đó là:

  • chương trình thí điểm đặt hàng;
  • chương trình thí điểm cho người lao động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin (CNTT) và hiệu ứng hình ảnh;
  • chương trình thí điểm cho công nhân chế biến thực phẩm (FP).

Mục tiêu nhập học năm 2021 ở Quebec

Vào năm 2021, Quebec đã đặt ra khoảng 27.500 đến 29.300 tuyển sinh mới cho các chương trình nhập cư kinh tế của mình, bao gồm tối đa 24.200 công nhân lành nghề.

Tỉnh bang cũng có kế hoạch cho tối đa 4.300 tuyển sinh cho các chương trình nhập cư kinh doanh của mình, bao gồm Chương trình Doanh nhân Quebec và Chương trình Tự doanh.

Ngoài ra, tối đa 800 tuyển sinh được thiết lập cho các hạng mục kinh tế khác, chẳng hạn như người chăm sóc tại nhà và những người khác.

Dự kiến ​​sẽ có thêm 10.200 thường trú nhân mới đến thông qua các chương trình bảo trợ gia đình, người tị nạn và các chương trình nhập cư khác.

Cre: CIC News/ EU Immi biên dịch

error: Content is protected !!