Thay đổi giấy phép lao động cho sinh viên quốc tế & các nhà tuyển dụng Canada - EU Immi

Thay đổi giấy phép lao động cho sinh viên quốc tế & các nhà tuyển dụng Canada

Ngoài hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới và chất lượng cuộc sống cao, Canada còn mang lại một lợi thế quan trọng khác cho sinh viên quốc tế: được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) sau khi tốt nghiệp.

PGWP là một giấy phép lao động mở có thể được sử dụng để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada, một tài sản quý giá để có được quy chế thường trú nhân (PR) tại Canada.

Tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada thường là yếu tố quan trọng giúp ứng viên đủ điều kiện thành công cho một số chương trình nhập cư , bao gồm Express Entry và Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP).

Express Entry là con đường nhập cư chính của Canada đối với PR và nó hoạt động trên một hệ thống dựa trên hệ thống tính điểm các yếu tố. Kinh nghiệm làm việc tại Canada mang lại cho những người sử dụng tuyến đường này những điểm bổ sung có giá trị đối với Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), giúp họ cạnh tranh hơn so với các ứng viên tiềm năng khác trong nhóm.

Những người có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc tại Canada cũng sẽ có cơ hội thành công cao hơn khi nộp đơn theo PNP hoặc, trong trường hợp đã học ở Quebec, theo Chương trình Trải nghiệm Quebec (hoặc PEQ).

Ngoài tầm quan trọng của nó đối với sinh viên quốc tế, các nhà tuyển dụng Canada cũng được hưởng lợi đáng kể từ PGWP. Thông thường, để thuê một công dân nước ngoài, người sử dụng lao động Canada phải trải qua một quá trình kéo dài và tốn kém được gọi là Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).

Tuy nhiên, thủ tục đó không bắt buộc đối với những cá nhân có giấy phép lao động mở, chẳng hạn như người có PGWP. Do đó, những người có Giấy phép lao động mở thường cung cấp cho các nhà tuyển dụng Canada cơ hội để giữ chân nhân tài quốc tế rất cần thiết mà không có gánh nặng và rào cản thường liên quan đến quy trình này.

Trong phần lớn các trường hợp, PGWP không thể được gia hạn và đơn xin LMIA phải được nộp và chấp thuận trước khi người lao động có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mới, dành riêng cho người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, điều này sắp thay đổi. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, chính phủ Canada đã đưa ra một chính sách mới cho phép các cựu du học sinh có PGWP hết hạn hoặc sắp hết hạn nộp đơn xin giấy phép lao động mở mới.

Cụ thể, chính sách mới sẽ cho phép những cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây đăng ký giấy phép lao động mở 18 tháng:

  • có PGWP đã hết hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2020 hoặc PGWP hết hạn sau 4 tháng hoặc ít hơn kể từ ngày nộp đơn;
  • đang ở Canada;
  • có trạng thái tạm thời hợp lệ hoặc đang đăng ký để khôi phục trạng thái của bạn.

Quy trình đăng ký dự kiến ​​sẽ mở vào ngày 27 tháng 1 và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Sự thay đổi chính sách này sẽ cho phép nhiều nhà tuyển dụng Canada sử dụng công dân nước ngoài trong PGWP tiếp tục làm như vậy mà không phải trải qua quá trình kéo dài và tốn kém vốn thường được yêu cầu trước đây.

Đối với nhiều nhà tuyển dụng Canada đang hưởng lợi từ tài năng nước ngoài, điều này có nghĩa là họ sẽ không cần phải làm giảm chất lượng lực lượng lao động của họ do những ràng buộc về nhập cư Canada. Có thể duy trì những công nhân họ cần, bất kể quốc tịch hay tình trạng nhập cư, sẽ chứng tỏ là vô giá đối với nhiều công ty Canada và nền kinh tế Canada nói chung.

Ce: CIC News

error: Content is protected !!