Tăng các loại phí xử lý hồ sơ định cư Canada kể từ ngày 30/04/2020 - EU Immi

Tăng các loại phí xử lý hồ sơ định cư Canada kể từ ngày 30/04/2020

Bộ Di trú Canada sẽ điều chỉnh phí thụ lý hồ sơ nhập cư trong vòng 02 năm tới, áp dụng từ ngày 30 tháng 04 năm 2020.

Các chi phí mà công dân nước ngoài phải chi trả bao gồm chi phí vận hành, xử lý và cung cấp dịch vụ liên quan đến tất cả các chương trình định cư xin thường trú nhân (PR).

Các quy đinh mới sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ 09 giờ sáng EDT, ngày 30/04/2020. Các hồ sơ xin định cư đã được nộp trước thời gian này sẽ được xử lý theo biểu phí hiện tại. Nếu các hồ sơ xin nhập cư được nộp trong hoặc sau ngày 30/4 không thanh toán phí theo mức phí mới, thì hồ sơ sẽ bị trả lại và xem như chưa hoàn thành.

Phí xét hồ sơ xin Thường trú nhân đối với các ứng viên theo chương trình thuộc nhóm định cư kinh tế (Economic Class) sẽ tăng thêm 50% cụ thể như sau:

  • Phí xét đối với đương đơn chính theo chương trình thuộc nhóm Economic Business Class: visa tự doanh (self-employed visa), visa khởi nghiệp (start-up visa), visa đầu tư Quebec(Quebec investor), visa doanh nhân Quebec(Quebec entrepreneur) và visa tự kinh doanh Quebec (Quebec self-employed) sẽ tăng từ $1,050 CAD lên $1,575 CAD;
  • Phí xét đối với đương đơn chính theo chương trình thuộc nhóm Economic Non-Business Class sẽ tăng từ $550 CAD lên $825 CAD. Mức tăng này sẽ không áp dụng đối với Đương đơn chính và người phụ thuộc đi kèm cho Chương trình Caregivers.
  • Phí xét đối với vợ/chồng của Đương đơn chính ở tất cả chương trình định cư thuộc nhóm kinh tế Economic Class sẽ tăng từ $550 CAD lên $825 CAD;
  • Phí xét đối với con cái phụ thuộc đi kèm ở tất cả chương trình định cư thuộc nhóm kinh tế Economic Class  sẽ tăng từ $150 CAD lên $ 225 CAD;
  • Phí xét hồ sơ xin Thường trú nhân (PR) sẽ tăng từ $490 CAD lên $500 CAD.

Bộ Di trú Canada (IRCC) cho biết phí xét hồ sơ xin thường trú nhân (PR) đã không tăng kể từ năm 2002. Và dự kiến phí xét này sẽ thay đổi một lần nữa vào năm 2022 theo Chỉ số Giá Tiêu dùng (Consumer Price Index), dự kiến cũng sẽ tăng trong khoảng $5 CAD trở lại.

Tuy nhiên, lệ phí cấp thẻ Thường trú, giấy xác nhận, chứng nhận thường trú nhân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế giấy tờ định cư (Replacement immigration documents) sẽ không thay đổi.

Theo CIC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!