Sức hút của chương trình Đầu tư Định cư Bồ Đào Nha - EU Immi

Sức hút của chương trình Đầu tư Định cư Bồ Đào Nha

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nơi bạn có thể đầu tư vào bất động sản để đủ điều kiện nhận Thị thực Vàng Bồ Đào Nha sẽ bị hạn chế. Bất động sản mua ở Lisbon, Porto, hoặc các thị trấn ven biển sẽ không đủ điều kiện cho chương trình. Thay đổi quy tắc này không áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện cho đến cuối năm 2021.

Có một số phương pháp đầu tư khác nhau giúp nhà đầu tư đủ điều kiện nhận Thị thực Vàng Bồ Đào Nha. Trong số này, mua lại bất động sản là phổ biến nhất cho đến nay.

Bạn có thể mua một bất động sản với giá 500.000 Euro hoặc chọn phương án cải tạo đô thị, nơi giá trị đầu tư tối thiểu giảm xuống còn 350.000 Euro.

Mục tiêu của phương án này là thúc đẩy cải tạo đô thị và mang lại cho nhà đầu tư một loạt lợi ích để đổi lại đóng góp vào việc cải tạo bất động sản. 

Golden Visa cho hạng mục đầu tư bất động sản

Theo dữ liệu được cung cấp bởi SEF, Bồ Đào Nha đã cấp hơn 9.500 đơn xin Thị thực Vàng từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 3 năm 2021. 94% trong số những người nộp đơn đã chọn đầu tư bất động sản.

Cho đến nay, bất động sản là con đường đầu tư phổ biến nhất trong chương trình Golden Visa. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết là, có hai hình thức đầu tư bất động sản khác nhau đủ điều kiện tham gia chương trình. Hai phương pháp này hoàn toàn khác nhau ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết.

Đầu tư BĐS cổ điển so với đầu tư BĐS cải tạo đô thị

Đầu Tư Bất Động Sản “Kinh Điển” Cho Golden Visa

Ban đầu, Chương trình Thị thực Vàng Bồ Đào Nha chỉ cung cấp một hình thức đầu tư bất động sản để đủ điều kiện nhận giấy phép cư trú. Đó là việc mua lại bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 500.000 Euro.

Trong loại hình đầu tư bất động sản “cổ điển” này, không quan trọng việc nhà đầu tư mua một hay nhiều bất động sản, cho dù những bất động sản này là mới, đã được khôi phục hay đã cũ, hoặc thậm chí vị trí của bất động sản này ở Bồ Đào Nha, miễn là mua giá vượt quá 500.000 Euro.

Đầu tư BĐS phục hồi đô thị cho Golden Visa

Vào năm 2015, chính phủ Bồ Đào Nha đã thực hiện một sửa đổi đối với chương trình Golden Visa, cung cấp thêm một hình thức đầu tư bất động sản:

Mua lại bất động sản phải được xây dựng cách đây hơn 30 năm hoặc nằm trong khu vực phục hồi đô thị. Tài sản được mua phải được phục hồi theo các quy định của đô thị. Tổng số tiền mua tài sản và các công trình cải tạo phải bằng hoặc lớn hơn 350.000 Euro .

Lưu ý: Nếu tài sản chủ thể hoặc tài sản nằm ở “khu vực mật độ thấp” ở Bồ Đào Nha, thì số tiền đầu tư tối thiểu sẽ giảm thêm 20%, còn 280.000 Euro.

Yêu cầu đầu tư BĐS phục hồi

Các yêu cầu chính của lộ trình đầu tư bất động sản phục hồi 350.000 Euro đối với Golden Visa Bồ Đào Nha bao gồm:

  • Yêu cầu về tài sản: phải được xây dựng cách đây ít nhất 30 năm hoặc địa điểm phải là Khu vực cải tạo đô thị,
  • Yêu cầu về Cải tạo: các hoạt động cải tạo tài sản phải được chứng minh bằng hợp đồng làm việc,
  • Yêu cầu mua hàng: phải nộp bằng chứng mua lại tài sản,
  • Số tiền đầu tư tối thiểu: 350.000 Euro sẽ bao gồm số tiền tài sản + các hoạt động cải tạo

Tài sản có thể được mua trên cơ sở sở hữu chung, miễn là phần của người nộp đơn chính của Golden Visa bao gồm 350.000 Euro. Ngược lại, người nộp đơn chính cũng có thể mua nhiều tài sản với giá 350.000 Euro và nó vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình.

Ưu điểm của lựa chọn phục hồi BĐS 350.000 Euro

Với lựa chọn đầu tư này, Bồ Đào Nha đặt mục tiêu tiếp tục thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường bất động sản của mình, đồng thời thúc đẩy việc khôi phục các bất động sản cũ và các khu vực cần được phục hồi. Điều này giúp cải thiện điều kiện tài sản ở các thành phố của Bồ Đào Nha.

Những lợi thế tiêu chuẩn của việc nhận được Golden Visa ở Bồ Đào Nha bao gồm:

  • Quyền sống và làm việc ở Bồ Đào Nha
  • Tự do đi lại trong khối Schengen mà không cần xin thị thực bổ sung
  • Cha mẹ và con cái phụ thuộc không giới hạn tuổi đi theo hồ sơ
  • Cơ hội nộp đơn xin nhập quốc tịch Bồ Đào Nha vào cuối năm năm

Những thay đổi đối với Chương Trình Thị Thực Vàng Bồ Đào Nha

Vào tháng 2 năm 2021, những thay đổi đối với chương trình Thị thực Vàng Bồ Đào Nha đã chính thức được công bố:

1) Hạn chế các khoản đầu tư bất động sản bắt buộc vào các lãnh thổ nội địa của Bồ Đào Nha, Madeira và Azores. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản đầu tư bất động sản nào ở Lisbon, Porto hoặc vùng Algarve ven biển sẽ không còn đủ điều kiện để nhà đầu tư nhận được Golden Visa.

2) Tăng số tiền đầu tư tối thiểu và số lượng công việc tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện tham gia chương trình. Ví dụ: khoản đầu tư tối thiểu để đủ điều kiện thông qua đầu tư quỹ sẽ tăng từ € 350,000 lên € 500,000.

Khi nào những thay đổi này sẽ được thực hiện?

Những thay đổi nêu trên sẽ được thực hiện vào cuối năm 2021. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chương trình Thị thực Vàng Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với hai thay đổi trên.

Để tìm hiểu thêm về toàn bộ chi tiết của chương trình, xem hướng dẫn đầy đủ của EU Immi về Thị thực Vàng Bồ Đào Nha.

error: Content is protected !!