Sinh trắc học không còn bắt buộc đối với một số người nhập cư Canada - EU Immi

Sinh trắc học không còn bắt buộc đối với một số người nhập cư Canada

Canada đang miễn trừ các yêu cầu về sinh trắc học đối với những người nộp đơn thường trú đã gửi sinh trắc học trong 10 năm qua.

IRCC đã từng thực hiện các biện pháp đặc biệt trong đại dịch coronavirus. Việc đóng cửa các điểm dịch vụ và Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (VAC) đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người nộp đơn xin thường trú. Nhiều người trong số những ứng viên này trước đó đã gửi sinh trắc học của họ trong một đơn đăng ký trước đó.

Như vậy, IRCC nhằm mục đích giảm bớt sự gián đoạn hơn nữa đối với những đương đơn bằng cách từ bỏ yêu cầu sinh trắc học trong một số trường hợp nhất định.

Ứng viên hợp lệ và ngày có hiệu lực

Theo IRCC , chính sách này có hiệu lực vào ngày 10 tháng 9 năm 2020 và bắt đầu áp dụng vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Chính sách này sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

Những người nộp đơn đủ điều kiện được miễn các yêu cầu thu thập sinh trắc học bất kể họ hiện đang ở Canada hay ở nước ngoài là những người thỏa hai điều kiện sau:

  • đơn xin thường trú mới hoặc đang chờ xử lý
  • trước đây đã gửi sinh trắc học của họ trong khoảng thời gian 10 năm trước ngày họ nộp đơn đăng ký thường trú hiện tại
Sinh trắc học là gì?

Sinh trắc học thường được yêu cầu đối với công dân nước ngoài muốn xin thị thực du lịch Canada, giấy phép làm việc hoặc học tập (ngoại trừ công dân Hoa Kỳ), tình trạng tị nạn hoặc thường trú, hồ sơ du lịch hoặc để gia hạn giấy phép làm việc, học tập của họ.

Những cá nhân này phải nộp dấu vân tay, ảnh và trả phí. Canada sử dụng sinh trắc học để xác nhận danh tính của công dân nước ngoài khi họ nhập cảnh vào đất nước.

Canada đã miễn cung cấp sinh trắc học cho các công dân nước ngoài khác trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh.

Theo CIC News

error: Content is protected !!