Sean Fraser - Bộ trưởng nhập cư mới của Canada - EU Immi

Sean Fraser – Bộ trưởng nhập cư mới của Canada

Sean Fraser là một cựu luật sư đến từ Nova Scotia, đã từng là Thành viên Quốc hội Canada từ năm 2015.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tiết lộ nội các mới. Sean Fraser là Bộ trưởng Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch mới của đất nước.

Fraser là một cựu luật sư 37 tuổi đến từ Nova Scotia, lần đầu tiên được bầu làm Nghị sĩ vào năm 2015. Anh ấy đã được bầu lại vào năm 2019 và 2021. Anh ấy thay thế Marco Mendicino, người hiện trở thành bộ trưởng an toàn công cộng của Canada. Mendicino đã giữ vai trò này kể từ tháng 11 năm 2019. Fraser đại diện cho việc điều khiển “Central Nova”, bao gồm một phần của Halifax. Trước khi bước vào chính trường, ông đã hành nghề kiện tụng thương mại và giải quyết tranh chấp quốc tế. Ông có bằng luật của Đại học Dalhousie, bằng Thạc sĩ Luật quốc tế công của Đại học Leiden ở Hà Lan, và bằng Cử nhân Khoa học của Đại học St. Francis Xavier.

Với nội các chính phủ, đảng Tự do sẽ tiếp tục quá trình cai trị Canada và tập trung vào việc lãnh đạo đất nước thoát khỏi đại dịch coronavirus. Quốc hội sẽ triệu tập lại vào ngày 22 tháng 11.

Nội các là cơ quan của các cố vấn cấp bộ đặt ra các chính sách và ưu tiên của chính phủ liên bang. Mỗi Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ trao một công văn ủy nhiệm. Thư ủy nhiệm nêu rõ các chính sách và ưu tiên mà Thủ tướng Chính phủ mong muốn từng Bộ trưởng theo đuổi trong thời gian cầm quyền của Chính phủ.

Đảng Tự do Canada của Thủ tướng Trudeau đã cầm quyền kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang năm 2015. Sau đó, họ đã giành được đa số và kể từ đó đã giành được các chính phủ thiểu số vào năm 2019 và trong cuộc bầu cử năm 2021, diễn ra vào tháng 9. Đa số các chính phủ có thể thông qua bất kỳ luật nào mà họ đưa ra tại Nghị viện. Các chính phủ thiểu số cần sự ủng hộ của phe đối lập.

Đảng Tự do Trudeau đã tiếp tục quá trình gia tăng mức độ nhập cư, một quá trình bắt đầu vào cuối những năm 1980 của Đảng Bảo thủ Canada. Tuy nhiên, phe Tự do đã tăng mức nhập cư mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây để cung cấp hỗ trợ thậm chí lớn hơn cho nền kinh tế Canada. Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2015, Đảng Tự do tuyên bố họ sẽ chào đón ít nhất 300.000 người nhập cư mỗi năm, tăng so với con số khoảng 250.000 người được Đảng Bảo thủ chào đón hàng năm trong thập kỷ trước. Sau đó, vào tháng 10 năm 2020, Đảng Tự do đã đưa ra thông báo tuyệt vời rằng họ sẽ thiết lập đường cơ sở mới cho việc nhập cư ở mức hơn 400.000 người mới đến mỗi năm. Mục tiêu cao hơn này có nghĩa là giúp thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế sau đại dịch của Canada.

Điều gì tiếp theo cho việc nhập cư Canada?

Trong ngắn hạn, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tiếp tục theo đuổi các ưu tiên hàng đầu của mình. Trong cuộc họp ngày 21 tháng 10 với các hiệp hội đại diện cho các luật sư và chuyên gia tư vấn nhập cư Canada, IRCC cho biết ba ưu tiên của họ hiện nay là đạt được mục tiêu 401.000 thường trú nhân mới cho năm 2021, đoàn tụ gia đình và tái định cư người tị nạn Afghanistan.

Trong khi đó, IRCC và các tỉnh và vùng lãnh thổ cũng sẽ tiếp tục mời các ứng viên nhập cư thông qua chương trình Express Entry, Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và các chương trình của Quebec. Quá trình xử lý đơn đăng ký cũng sẽ tiếp tục.

Diễn biến quan trọng tiếp theo sẽ là việc Trudeau phát hành các thư ủy nhiệm mới cho các bộ trưởng của mình. Các bức thư sẽ hướng dẫn các ưu tiên chính sách của từng bộ phận liên bang, bao gồm IRCC. Trong chiến dịch bầu cử năm 2021, phe Tự do đã đưa ra một số lời hứa về nhập cư. Ví dụ, họ hứa sẽ chấm dứt lệ phí công dân. Họ cũng muốn giảm thời gian xử lý hồ sơ và thực hiện các cải cách đối với Express Entry, chẳng hạn như cung cấp nhiều con đường nhập cư hơn cho người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế.

Dựa trên tiền lệ gần đây, Kế hoạch Mức độ Nhập cư mới sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2022. Kế hoạch này thường được công bố trước ngày 1 tháng 11 hàng năm, ngoại trừ sau các cuộc bầu cử. Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2022-2024 không nên có bất kỳ sự ngạc nhiên nào vì nó có thể sẽ tiếp tục nêu rõ mục tiêu của Canada là chào đón hơn 400.000 người nhập cư mới hàng năm.

Vào khoảng thời gian đó, chính phủ liên bang cũng có thể sẽ lập Ngân sách 2022, có thể bao gồm các ưu tiên chính của chính phủ về nhập cư.

Nói rộng ra, các bên liên quan nên mong đợi sự tiếp tục của chương trình nghị sự nhập cư đầy tham vọng của đảng Tự do mà họ đã theo đuổi từ năm 2015. Điều đó có nghĩa là đảng Tự do sẽ có những vấn đề lớn về nhập cư mà họ sẽ cần giải quyết trong nhiệm vụ mới của mình. Chúng bao gồm việc xác định cách họ sẽ giảm lượng hồ sơ tồn đọng đã phát triển trong đại dịch, có khả năng cải cách Express Entry và Chương trình Cha mẹ và Ông bà, khởi chạy Chương trình Đề cử Thành phố và miễn lệ phí nhập tịch.

Mặc dù có rất nhiều ưu tiên nhập cư, nhưng tương đối an toàn khi nói rằng những năm tới sẽ ít thách thức hơn đối với chính phủ liên bang trong việc quản lý so với giai đoạn đại dịch kéo dài 20 tháng chưa từng có trước đó.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!