Saskatchewan phát hành thư mời cho 502 ứng cử viên nhập cư trong đợt rút thăm PNP mới - EU Immi

Saskatchewan phát hành thư mời cho 502 ứng cử viên nhập cư trong đợt rút thăm PNP mới

Các chương trình Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) mời các ứng viên nhập cư Canada thông qua hệ thống International Skilled Worker để quản lý nhóm ứng cử viên cho 2 chương trình  Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupations In-Demand).

Để được mời trong lần rút thăm này các ứng cử viên cần phải hoàn thành Thư bày tỏ nguyện vọng Expression of Interest (EOI) với SINP.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng cử viên có tiềm năng phát triển mạnh nhất ở tỉnh. Các ứng viên cần thể hiện cam kết của mình để xây dựng một cuộc sống ở Saskatchewan dựa trên các tiêu chí về kinh nghiệm làm việc, giáo dục, ngôn ngữ, độ tuổi và có những mối quan hệ với Saskatchewan.

SINP sử dụng năm yếu tố này để đánh giá các ứng cử viên và cho điểm trên thang điểm 100 dựa trên Bảng điểm đánh giá công nhân tay nghề quốc tế. Các ứng cử viên có điểm số cao nhất được đưa ra lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Điểm tối thiểu được yêu cầu trong đợt ngày 29 tháng 7 là 70 điểm cho cả hai hạng mục.

Chương trình phụ của Express Entry

Trong lần mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 254 lời mời cho các ứng cử viên có hồ sơ trong Chương trình Express Entry liên bang.

Chương trình phụ của Express Entry có liên kết với hệ thống chương trình Express Entry liên bang, nơi quản lý ứng cử viên cho 3 chương trình nhập cư hạng kinh tế chính của Canada: Nhóm công nhân lành nghề liên bang (Chương trình Federal Skilled Worker), Nhóm giao dịch tay nghề liên bang ( Federal Skilled Trades) và Nhóm kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class)

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng gửi đơn vào EOI cho Saskatchewan và họ đã ghi được 70 điểm trong Lưới đánh giá điểm SINP, họ có thể đã được mời trong lần rút thăm gần nhất.

Các ứng cử viên Express Entry, những người nộp đơn và nhận được một đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan sẽ được thưởng thêm 600 điểm đối với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo rằng họ sẽ được mời trở thành Thường trú nhân Canada.

Chương trình phụ – Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupations In-Demand)

Chương trình phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu dành cho các ứng cử viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Có 248 ứng cử viên có nhu cầu được mời để đăng ký đề cử cấp tỉnh, và giống như hạng mục phụ của Entry Entry, các ứng cử viên cần có số điểm là 70 để được chọn.

Để xem danh sách đầy đủ của 43 nghề nghiệp có trong bản vẽ này, hãy truy cập tại đây

(Theo CIC News)

error: Content is protected !!