Saskatchewan mời 205 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh - EU Immi

Saskatchewan mời 205 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh

Ứng viên được mời có kinh nghiệm làm việc trong 71 ngành nghề theo yêu cầu.

Dù Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Canada, Chương trình Đề cử Người nhập cư (SINP) của tỉnh bang Saskatchewan đã phát thêm 205 lời mời cho các ứng viên nhập cư để nộp đơn xin đề cử thường trú cấp tỉnh.

Chương trình Đề cử nhập cư Saskatchewan (SINP) ban hành thông báo mời vào ngày 26/03/2020. Các ứng viên cần một năm kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề liên quan đến lĩnh vực của họ.

Trong lần rút thăm này của Saskatchewan các ứng cử viên được mời có Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục và đang có thân nhân hoặc gia đình tại tỉnh bang sẽ được cộng thêm 20 điểm.

Một số trong 71 ngành nghề được chọn trong đợt này bao gồm các giảng viên đại học, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và quản lý bán hàng của công ty.

Các ứng viên cũng cần phải nộp hồ sơ Expression of Interest (EOI) cho SINP.

Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh chọn các ứng cử viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh ở tỉnh bang. Các ứng viên quan tâm phải tạo một hồ sơ EOI và sẽ được đánh giá về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối liên hệ của họ với tỉnh thể hiện khả năng của họ để ổn định cuộc sống ở Saskatchewan.

Số điểm tối thiểu của hạng mục phụ này là 75 điểm, tương đương với việc tăng 6 điểm so với lần rút thăm trước được tổ chức vào ngày 27/02/2020.

Các chương trình đề cử của tỉnh bang Saskatchewan

SINP đã mời 1124 ứng viên Nghề nghiệp có nhu cầu trong năm nay. Thêm 845 ứng cử viên được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh thông qua danh mục phụ của chương trình Express Express của Saskatchewan, tổng số đó lên tới 1969.

The Express Entry sub-category là chương trình mà SINP liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, nơi quản lý nhóm ứng viên thuộc 3 lớp nhập cư kinh tế chính là: Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class.

Để được xem xét lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh thông qua danh mục The Express Entry sub-category và Occupation In-Demand, trước tiên, các ứng viên phải tạo và gửi hồ sơ Expression of Interest (EOI) cho SINP.

Các ứng cử viên Express Entry đăng ký và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan sẽ được thưởng thêm 600 điểm đối với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo một cách hiệu quả lời mời đăng ký thường trú Canada.

Theo CIC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!