Gửi các nhà đầu tư EB-5 thông tin hữu ích về Re-entry Permit - EU Immi

Gửi các nhà đầu tư EB-5 thông tin hữu ích về Re-entry Permit

Một thường trú nhân hợp pháp (LPR) thường có thể rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và quay trở lại; tuy nhiên vẫn có một số hạn chế. Re-entry Permit – Giấy phép tái nhập cảnh có thể giúp tránh gặp phải hai vấn đề sau đây:

  • Thẻ thường trú của bạn trở nên không hợp lệ về mặt luật pháp để tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ nếu bạn vắng mặt ở Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên.
  • Thẻ thường trú của bạn có thể được xem là bị từ bỏ nếu bạn cư trú ở một quốc gia khác và vắng mặt tại Mỹ chưa đến 1 năm.

Giấy phép tái nhập cảnh chứng minh rằng bạn không có ý định từ bỏ tư cách thường trú nhân và nó cho phép bạn nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi đi ra nước ngoài đến 2 năm mà không phải xin thị thực cư trú. Giấy phép re-entry thường có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày ban hành.

Bạn cũng có thể xin giấy phép tái nhập cảnh nếu bạn có kế hoạch đi du lịch ngoài Hoa Kỳ và không thể hoặc không muốn sử dụng hộ chiếu từ nước bạn. Nhiều quốc gia trên thế giới có thể cho phép bạn sử dụng giấy phép tái nhập cảnh Mỹ giống như hộ chiếu, bạn có thể đặt thị thực và tem xuất nhập cảnh trong giấy phép của mình để có thể sử dụng làm tài liệu du lịch chính. Hãy kiểm tra yêu cầu của các quốc gia nào bạn dự định đến thăm để chắc chắn họ cho phép sử dụng Re-entry permit thay thế hộ chiếu.

Làm sao để tôi xin được Re-entry Permit? 

Để có giấy phép tái nhập cảnh, hãy nộp Đơn I-131 – xin giấy phép du lịch. Bạn nên nộp đơn này trước chuyến đi theo kế hoạch. Hướng dẫn cách nộp đơn và các hình thức có sẵn trên trang web Sở di trú Mỹ: www.uscis.gov.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không xin Re-entry Permit trước khi tôi rời khỏi Hoa Kỳ?

Nếu bạn là một thường trú nhân hợp pháp và có kế hoạch đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên, điều quan trọng đầu tiên bạn phải làm đó là xin giấy Re-entry Permit trước khi rời Hoa Kỳ. 

Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên và không xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi bạn rời đi, bạn có thể được xem là đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể phải gặp thẩm phán về di trú để quyết định xem bạn có từ bỏ tình trạng thường trú của mình hay không.

Tôi là một thường trú nhân Mỹ và cần du lịch nước ngoài. Liệu tôi có thể nộp đơn I-131 để xin giấy Re-entry Permit khi tôi đang ở ngoài Hoa Kỳ được không?

Không. Bạn không thể nộp Đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh trừ khi bạn có mặt tại Hoa Kỳ khi bạn nộp đơn.

Bạn nên nộp Mẫu I-131 của bạn tối thiểu 60 ngày trước khi bạn có ý định đi ra nước ngoài.

Nếu tôi đã nộp đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh khi tôi đang ở Hoa Kỳ thì USCIS có từ chối đơn I-131 nếu tôi rời Hoa Kỳ trong thời gian chờ xử lý đơn không?

Chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn I-131 khi bạn có mặt ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bạn không cần phải ở Hoa Kỳ để chờ USCIS phê duyệt và cấp giấy phép cho bạn nếu sinh trắc học (ảnh, dấu vân tay) của bạn đã được lấy trước đó. Bạn có thể ghi chú trên đơn I-131 rằng bạn muốn USCIS gửi giấy phép Re-entry Permit đến Đại sứ quán, lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc văn phòng đại diện DHS ở nước ngoài, để bạn có thể nhận được từ một trong những cơ sở đó.

Nếu tôi đã nộp Đơn I-131 xin giấy phép tái nhập cảnh khi tôi đang ở Hoa Kỳ, tôi có thể gửi sinh trắc học của mình khi tôi ở ngoài Hoa Kỳ không?

Không. Khi bạn nộp đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh, USCIS sẽ thông báo cho bạn khi nào cần có mặt tại Trung tâm hỗ trợ ứng dụng được chỉ định (ASC) để lấy sinh trắc học. Bạn phải cung cấp sinh trắc học của mình tại ASC khi bạn ở Hoa Kỳ. Nếu bạn rời khỏi Hoa Kỳ trước khi bạn cung cấp sinh trắc học, USCIS có thể từ chối đơn đăng ký của bạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi phải rời khỏi Hoa Kỳ trước khi tôi có thể nộp đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh?

Bạn không cần xin giấy phép tái nhập cảnh nếu bạn sẽ ở ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm. Nếu bạn đã ở bên ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm, bạn có thể sử dụng Thẻ Thường trú nhân (Đơn I-551) làm giấy phép du lịch của bạn.

Tôi có một giấy phép Re-entry Permit cũ. Tôi có cần phải trả lại giấy phép cũ nếu tôi đang nộp đơn xin mới không?

Giấy phép Re-entry permit không thể được gia hạn. Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn, bạn sẽ cần phải xin giấy phép mới. Nếu bạn có giấy phép tái nhập cảnh hợp lệ còn thời hạn, bạn sẽ cần gửi lại nó khi bạn đăng ký giấy mới. Tuy nhiên, bạn không cần phải gửi lại giấy phép reentry hết hạn. Vì lý do bảo mật, USCIS sẽ không cấp giấy phép tái nhập mới cho người đã sở hữu giấy phép hợp lệ. Nếu bạn cần giấy phép tái nhập cảnh mới vì giấy phép trước đó của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, vui lòng cho biết điều này trong đơn xin cấp giấy phép mới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!