Quyền an sinh xã hội ở Ireland - EU Immi

Quyền an sinh xã hội ở Ireland

Ireland có ba loại phúc lợi xã hội chính:

  • Các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội) dựa trên số lần đóng góp PRSI trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận.
  • Các khoản thanh toán không phải đóng góp (trợ cấp xã hội) dành cho những người không đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội.
  • Các khoản thanh toán chung (trợ cấp trẻ em và du lịch miễn phí) được cung cấp cho mọi người bất kể phương tiện và khoản đóng góp bảo hiểm của họ.

Vương quốc Anh và Ireland đã công bố một thỏa thuận cho phép cả hai quốc gia hợp tác chặt chẽ với nhau để bảo vệ quyền của công dân Vương quốc Anh và Ireland ở cả hai quốc gia và đảm bảo rằng các quyền của công dân của họ được bảo vệ ngay cả sau khi Vương quốc Anh không còn là một phần của EU. 

Chương trình này là một phần của thỏa thuận được thực hiện bởi cả hai chính phủ nhằm duy trì các quyền và an ninh của các quốc gia trong khu vực đi lại chung. Quyền lợi an sinh xã hội sẽ được duy trì ở cả hai khu vực pháp lý.

Đây là danh sách các loại bảo hiểm có sẵn dành cho cư dân Ireland.

1. Người tìm việc được hưởng lợi

Bạn có thể đủ điều kiện nhận quyền lợi của người tìm việc nếu bạn dưới 66 tuổi, thất nghiệp, có khả năng làm việc, thất nghiệp và có đủ đóng góp bảo hiểm (PRSI).

2. Trợ cấp cho người tìm việc

Nếu bạn không đủ điều kiện để nhận trợ cấp của người tìm việc hoặc bạn đã hết quyền lợi của mình, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp cho người tìm việc . Nếu bạn chỉ có thể đăng ký chương trình này nếu bạn đang cư trú tại Ireland, thất nghiệp, có khả năng làm việc, trong độ tuổi từ 18 đến 66.

3. Trợ cấp ốm đau

Trợ cấp Bệnh tật là khoản trợ cấp hàng tuần cho những người không thể làm việc hoặc thất nghiệp vì ốm đau. Bạn phải dưới 66 tuổi và được bảo hiểm bởi bảo hiểm thích hợp để đủ điều kiện tham gia chương trình này.

4. Trợ cấp tàn tật

Trợ cấp tàn tật là một khoản trợ cấp hàng tuần khác dành cho người khuyết tật dự kiến ​​kéo dài ít nhất một năm. Để đủ điều kiện nhận quyền lợi này, bạn phải từ 16 đến 66 tuổi, đáp ứng bài kiểm tra phương tiện và thói quen cư trú.

Bạn cũng được yêu cầu phải có một báo cáo y tế đầy đủ từ bác sĩ của bạn . Báo cáo này sẽ được đính kèm với đơn đăng ký của bạn và được nộp cho các Giám định Y khoa của Bộ.

5. Quyền lợi thai sản & con nuôi

Trợ cấp thai sản hoặc nhận con nuôi là khoản chi trả cho phụ nữ nghỉ việc bắt buộc thai sản . Nó được bảo hiểm xã hội (PRSI) và được trả trong 26 tuần (156 ngày).

Chế độ nghỉ thai sản ít nhất 2 tuần và không quá 16 tuần trước khi kết thúc tuần dự sinh. Bạn thậm chí có thể nghỉ thêm 16 tuần nghỉ thai sản không lương ngay sau khi kết thúc quyền lợi thai sản được trả lương 26 tuần của bạn.

6. Chăm sóc sức khỏe

Bạn có thể hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo Hệ thống Y tế Công cộng Ireland nếu bạn là cư dân hợp pháp tại quốc gia này, đáp ứng việc xác định thu nhập hàng năm hoặc dưới 6 tuổi trở lên trên 70 tuổi.

7. Quyền lợi trẻ em

Trợ cấp trẻ em là một chương trình phúc lợi khác trả cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi hoặc 18 tuổi nếu trẻ em bị tàn tật, đang trong chương trình giáo dục toàn thời gian hoặc đào tạo ở độ tuổi thanh thiếu niên .

Nếu bạn là nhân viên biên phòng ở Ireland hoặc bất kỳ Quốc gia thành viên EU nào khác, quốc gia nơi làm việc sẽ phải chịu trách nhiệm về quyền lợi gia đình của bạn.

Làm thế nào để nộp đơn?

Yêu cầu E104 hoặc U1 của các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu luôn được Bộ Bảo trợ Xã hội ưu tiên. Cục Việc làm & Bảo trợ Xã hội kiểm soát các khoản chi trả an sinh xã hội và phúc lợi .

Hầu hết các mẫu đơn đăng ký đều có sẵn trên trang web của họ. Bạn cũng có thể nhận được các mẫu đơn đăng ký và thông tin về các phúc lợi có sẵn trong nước từ các văn phòng Phúc lợi Xã hội tại địa phương của bạn.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký, bạn có thể gửi đến Bộ phận Hồ sơ Quốc tế của Bộ Bảo trợ Xã hội .

Khi nhận việc ở Ireland, bạn phải nộp đơn xin Số Dịch vụ Công Cá nhân (PPS) tại bất kỳ Văn phòng Phúc lợi Xã hội địa phương nào. Số PPS của bạn là số tham chiếu của bạn cho tất cả các hoạt động bạn thực hiện với Dịch vụ Công từ an sinh xã hội đến thuế thu nhập, và các dịch vụ y tế .

Khi nhận được Số PPS, bạn nên liên hệ với văn phòng thuế địa phương để hoàn tất việc đăng ký và nộp số PPS cho chủ lao động của bạn.

Nếu bạn không cung cấp số PPS của mình cho chủ lao động, các khoản đóng góp PRSI của bạn có thể không được ghi lại / xác định chính xác, cũng có thể có sự chậm trễ khi bạn muốn thanh toán phúc lợi.

Chương trình đầu tư lấy thường trú nhân Ireland được chính phủ Ireland mở ra cơ hội cho nhà đầu tư và gia đình có cơ hội nhập tịch, trở thành công dân khối Liên minh châu Âu. Xem chi tiết chương trình tại đây.

error: Content is protected !!