QUỐC HỘI MỸ GỬI THƯ CHO USCIS VỀ VIỆC TÁI CHỈ ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG - EU Immi

QUỐC HỘI MỸ GỬI THƯ CHO USCIS VỀ VIỆC TÁI CHỈ ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG

Tiếp theo thông tin vụ kiện Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) về việc yêu cầu các trung tâm vùng nộp đơn I-956 để được tái chỉ định theo luật EB-5 mới, ngày 4 tháng 5 năm 2022, IIUSA, hiệp hội phi lợi nhuận của các nhà đầu tư EB-5 và các trung tâm vùng, đã nộp thư kháng nghị lên Tòa án Quận phía Bắc của California liên quan đến vụ kiện này (Vụ án 3: 22-cv-02487-JCS). Trong thư, IIUSA bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với đề nghị của nguyên đơn về một lệnh cấm tạm thời yêu cầu tòa án dừng yêu cầu theo hướng dẫn của USCIS về việc chỉ định lại trung tâm vùng. Đặc biệt, IIUSA lập luận rằng cách giải thích của USCIS sẽ phá hủy cho mục đích thiết yếu của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”) và các kết quả sẽ “hoàn toàn trái ngược với các lý do để thông qua RIA ngay từ đầu:
a) gia hạn lại Chương trình Trung tâm vùng
b) xây dựng các biện pháp mới về ‘tính toàn vẹn’ và trách nhiệm.”

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Quốc hội (do các thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Lindsay Graham, and John Cornyn and đại diện Jerry Nadler) đã gửi một lá thư cho Bộ An ninh nội địa (DHS), cơ quan chủ quản của USCIS về hướng dẫn của USCIS về Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022. Trong thư, các nghị sĩ nhấn mạnh rằng việc yêu cầu tất cả các trung tâm vùng phải trải qua một quy trình để được tái chỉ định là không bắt buộc theo luật EB-5 mới và sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho USCIS, đồng thời tuyên bố thêm rằng việc gia hạn lại không có nghĩa là đó là một chương trình mới, các trung tâm vùng không cần được USCIS chỉ định lại bằng cách trích dẫn ngôn ngữ của chương trình trung tâm vùng từ luật ban đầu. Các nhà làm luật kêu gọi USCIS tham gia với các bên liên quan về hướng dẫn thực hiện chương trình và bày tỏ hy vọng rằng chương trình được thực hiện theo ý định của quốc hội.

Bức thư viết “Chúng tôi hy vọng rằng cơ quan sẽ xem xét các điểm pháp lý dưới đây, nhằm xác định rằng các trung tâm vùng không cần được USCIS tái chỉ định:

Ngôn ngữ luật định cho biết các trung tâm vùng hiện có vẫn được chỉ đị
Việc giải thích yêu cầu chỉ định trung tâm vùng mới sẽ dẫn đến việc tất cả các nhà đầu tư hiện chưa được phê duyệt thẻ xanh có điều kiện (đơn I-526) sẽ bị từ chố
Việc áp dụng pháp luật có hiệu lực hồi tố có khả năng trái pháp luậ
Các trung tâm vùng vẫn cần phải thực hiện tất cả các chứng nhận tuân thủ bắt buộc vào cuối năm tài chính này.”
Tiếp theo, bức thư nêu chi tiết các luận điểm cụ thể để minh chứng cho 4 điểm nêu trên.

Hiện tại USCIS vẫn chưa có hướng dẫn mới về mẫu I-956 cũng như thông báo nào liên quan đến vụ kiện và ý kiến của Quốc hội.

error: Content is protected !!